Loading...

Onderzoek naar vrijetijdssector in Flevoland
Onderzoek naar vrijetijdssector in Flevoland

Hoe ziet de vrijetijdssector in Flevoland er uit? Welke doelgroepen worden aangesproken door het huidige aanbod en welke kansrijke ontwikkelrichtingen zijn er? Kortom, in hoeverre sluit het vrijetijdsaanbod in Flevoland aan op de vraag van de toerist en recreant? Deze vragen staan centraal in een groot onderzoek onder de vrijetijdssector in Flevoland.

Provincie Flevoland, Flevolandse gemeenten, VVV’s-/Citymarketing organisaties, het bedrijfsleven en Toerisme Flevoland werken samen om meer bezoekers te trekken, deze langer in de provincie te houden en daarmee bestedingen te laten toenemen. Om dit te realiseren zijn deze partijen benieuwd, via het laten uitvoeren van dit onderzoek, hoe de vrijetijdssector er op dit moment voor staat, welke kansrijke (nieuwe) doelgroepen er zijn en in welke mate hier door het bedrijfsleven op kan worden ingespeeld.           

Doelgroepenscan

Voor een goed beeld van de vrijetijdssector is de inbreng van ondernemers cruciaal. Daarom is een doelgroepenscan een belangrijk onderdeel in het onderzoek die wordt ingevuld door ondernemers. De scan is speciaal ontwikkeld voor verblijfrecreatie en horecabedrijven. Na het invullen van de scan krijgen ondernemers direct zicht op welke ‘leefstijl’ (welk type doelgroep) hun bedrijf de meeste aantrekkingskracht heeft en hoe deze doelgroep het beste bereikt en bediend kan worden. Maar ook welke voorzieningen er interessant zijn voor de Flevolandse gast. Daarnaast wordt een aantal bedrijven persoonlijk bezocht, waaronder een deel van de dagrecreatie bedrijven.

Uitkomsten in het najaar

Het onderzoek is inmiddels gestart en wordt naar verwachting dit najaar afgerond. De uitkomsten worden gepresenteerd tijdens het Vrijetijdscongres Flevoland. Dan wordt samen met de sector nagedacht over concrete vervolgacties waarmee de ondernemers, gemeenten, provincie en Toerisme Flevoland samen kunnen werken aan een toekomstbestendige en duurzame vrijetijdssector.

Het onderzoek wordt in opdracht van de Provincie Flevoland, de samenwerkende gemeenten en Toerisme Flevoland uitgevoerd door het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd.