Regionieuws

Openstelling Lelystad Airport 2020 onrealistisch

Zoals het er nu naar uitziet is vliegen vanaf Lelystad Airport in april 2020 feitelijk onmogelijk geworden. Tot deze conclusie komen de drie regionale omroepen Gelderland, Flevoland en RTV Oost. Ze baseren zich op een aantal uitspraken en ontwikkelingen die men nader heeft onderzocht.

Openstelling Lelystad Airport 2020 onrealistisch

Procedures

Dit komt met name omdat de procedures rondom de luchthaven meer tijd zullen gaan kosten.  Zoals het zich nu laat aanzien, is er pas na de zomer politieke duidelijkheid over de uitbreiding van Lelystad Airport. Om het vliegveld in 2020 te kunnen openen hadden deze procedures ondertussen moeten zijn afgerond.

De luchtvaartmaatschappijen hebben gemiddeld een jaar nodig om alles voor te bereiden. Dat betekend dat 2020  eenvoudigweg niet haalbaar is, als de politiek op zijn vroegst eind mei met elkaar in gesprek gaat.   

Rijksoverheid

De website van de rijksoverheid meldt, dat vanaf 11 januari iedereen kan reageren op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport (ontwerpbesluit). Tijdens de zienswijzenperiode van 6 weken kan er worden gereageerd op het ontwerpbesluit en de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) bij het Luchthavenbesluit.

Minister

De verantwoordelijke minister van Nieuwehuizen laat per brief aan de tweede kamer weten medio mei met een reactie te komen. Aansluitend zal de tweede kamer het Luchthavenbesluit bespreken, maar onduidelijk is nog wanneer dit dan moet gaan plaatsvinden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/12/14/zienswijzen-lelystad-airport-in-januari-van-start

Advertentie