Regionieuws

Subsidie fysieke investeringen agrarische ondernemingen

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in de transitieperiode POP3+ (2021-2022) geld beschikbaar te stellen voor de subsidiemaatregel Fysieke investeringen voor de innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen in Flevoland. Met deze subsidie wil de provincie landbouwers stimuleren om duurzaam te investeren in de innovatie en modernisering van hun agrarische onderneming. Dergelijke investeringen dragen bij aan het behoud en de verbetering van de bodem- en waterkwaliteit, vermindering van stikstof en het aanbrengen van verscheidenheid en vernieuwing van de agrarische sector in Flevoland.

Van maandag 28 juni 2021 09.00 uur tot en met vrijdag 17 september 2021 17:00 uur kunnen landbouwers een aanvraag indienen voor deze subsidie. In totaal is er € 5.750.000 beschikbaar gesteld voor deze subsidie, bestaande uit € 2.620.000 vanuit het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en € 3.130.000 vanuit het Europese Landbouw Fonds Plattelandsontwikkeling (50%) en provinciale middelen (50%).

Openstelling subsidie fysieke investeringen agrarische ondernemingen

De subsidie wordt verstrekt aan landbouwers en groepen landbouwers. In het openstellingsbesluit staan alle voorwaarden voor het indienen van een aanvraag.

Toekomstperspectief agrarische sector Flevoland

De provincie wil het landelijk gebied economisch en sociaal vitaal houden en daarvoor is een concurrerende en duurzame landbouw nodig. Daarom worden landbouwers gestimuleerd te investeren in innovaties die bijdragen aan drie doelen: verbetering van bodem en water, vermindering van stikstofuitstoot en het vergroten van de verscheidenheid en vernieuwing van de agrosector.

Gedeputeerde Harold Hofstra: “De landbouw kan niet zonder een goede bodem en voldoende en schoon water. Om ook in de toekomst nog goed te kunnen boeren in Flevoland, is het noodzakelijk om te investeren in de modernisering van bedrijven en de kwaliteit van bodem, lucht en water. Tegelijkertijd willen we bijdragen aan een diverse en klimaat-robuuste agrarische sector in Flevoland.” Met deze subsidieregeling kunnen agrarische ondernemers innovaties doorvoeren die gericht zijn op duurzame technologieën die bijdragen aan het toekomstperspectief van hun agrarische onderneming én de omgeving.

Subsidie aanvragen?

Voor het aanvragen van deze subsidie moet de aanvrager een aantal stappen doorlopen. Op de website van Provincie Flevoland vindt u meer informatie over de procedures van deze regeling: Regeling fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen - Provincie Flevoland

Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma

Europa heeft besloten om het Europese Plattelandontwikkelingsprogramma POP3 te verlengen. Als overbrugging tussen POP3 en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is er een transitieperiode in het leven geroepen, genaamd POP3+. De Europese Unie stelt extra financiële middelen beschikbaar voor POP3+ van 2021 tot en met 2022. De POP3+ middelen worden aan de regio beschikbaar gesteld door nieuwe openstellingen in provincie Flevoland. De genoemde maatregel maakt deel uit van de programmering van subsidies die in 2021-2022 beschikbaar worden gesteld. Voor een deel van de regelingen geldt dat de helft van het budget door Europa beschikbaar wordt gesteld vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De andere helft van de middelen is afkomstig uit provinciale middelen. In dit geval is ook een deel van de subsidie afkomstig uit de modulatiegelden van het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid.

Informatiebijeenkomst

Op donderdagmiddag 24 juni wordt een (online) informatiebijeenkomst over deze subsidiemaatregel georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen zich voor deze sessie aanmelden via het provinciale mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie