Regionieuws

Openstelling subsidieregeling Biodiversiteit

Europa heeft besloten om het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 te verlengen. Als overbrugging tussen POP3 en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is er een transitieperiode in het leven geroepen, genaamd POP3+. De Europese Unie stelt extra financiële middelen beschikbaar voor POP3+ van 2021 tot en met 2022. De POP3+ middelen worden aan de regio beschikbaar gesteld door nieuwe openstellingen in provincie Flevoland. De eerste openstelling gaat over de subsidieregeling ‘Niet-productieve investeringen in biodiversiteit, natuur & landschap en hydrologische maatregelen PAS’.

De maatregel 'Niet-productieve investeringen in biodiversiteit, natuur en landschap en hydrologische maatregelen PAS’ is er specifiek gericht om investeringen voor herstel- en inrichtingsmaatregelen voor natuur en biodiversiteit te stimuleren. Deze openstelling is specifiek gericht op het versterken van de kwaliteit van de natuur en biodiversiteit ín het NatuurNetwerk in Flevoland. Voor deze openstelling is in totaal € 4.000.000,- beschikbaar gesteld voor subsidieaanvragen in het kader van projecten voor biodiversiteit in Flevoland. Per ingediend project bedraagt de subsidie minimaal € 250.000 voor het dekken van subsidiabele kosten. Aanvragen kunnen worden ingediend van maandag 7 juni 2021 09:00 uur tot en met vrijdag 16 juli 2021 17:00 uur.

Openstelling subsidieregeling Biodiversiteit

Versterking biodiversiteit en natuurkwaliteit

Het doel van deze openstelling is om de biodiversiteit en de natuur ín het NatuurNetwerk Flevoland te versterken. Daarbij ligt de nadruk op de versterking van de kwaliteit van de natuurgebieden zoals voor Flevoland aangewezen in het NatuurNetwerk Nederland.

De afgelopen jaren is gebleken dat de biodiversiteit en kwaliteit van de natuur in het Flevolandse NatuurNetwerk onder druk zijn komen te staan. De moerassen verlanden en de bossen zijn van onvoldoende kwaliteit om op lange termijn een robuust en weerbaar systeem te vormen. Gedeputeerde Harold Hofstra: “Biodiversiteit speelt een belangrijke rol voor zowel natuur als landbouw. Het is een zeer actueel onderwerp. Zo hebben Provinciale Staten van Flevoland recent het Actieplan Biodiversiteit vastgesteld, maar ook vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma blijven we ons inzetten voor de biodiversiteit en versterking van de kwaliteit van de natuur. Ook tijdens de transitieperiode POP3+.”

De digitale kaart van het NatuurNetwerk Flevoland waaraan de aanvragen getoetst worden, inclusief de beschrijving van de wezenlijke kenmerken en natuurwaarden zoals beoogd, zijn te raadplegen op: Natuurnetwerk Nederland inclusief wezenlijke kenmerken en waarden

Meer informatie

Voor het aanvragen van deze subsidie moet de aanvrager een aantal stappen doorlopen. Op de website van Provincie Flevoland vindt u meer informatie over de procedures van deze regeling: Regeling Niet-productieve investeringen in biodiversiteit, natuur en landschap en hydrologische maatregelen PAS

Vragen

Heeft u vragen over het aanvragen van een subsidie? Mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bekijk de veelgestelde vragen op de website van Provincie Flevoland:www.flevoland.nl

Foto: Provincie Flevoland

Advertentie