Regionieuws

Panorama Flevoland

“Gaat de toekomst ons overkomen of gaan we deze integraal vormgeven?”Zo opende Cora Smelik, gedeputeerde omgevingsvisie Flevoland woensdag 11 december 2019 de tentoonstelling Panorama Nederland in het provinciehuis van Flevoland. Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst.

Panorama Nederland

Met de tentoonstelling als inspiratie gingen Rijksadviseur, Statenleden, belangenorganisaties, provincie- en gemeenteambtenaren met elkaar in gesprek over het toekomstbeeld van Flevoland. Opgaven als klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw zetten ons voor keuzes. Het zijn stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl.

Landschapsvisie

De provincie is onderdeel van dit grotere geheel met onze eigen specifieke kenmerken die het landschap zo herkenbaar en uniek maken. De uitkomsten van de gesprekken worden gebruikt  bij de uitwerking van de landschapsvisie. Hierin worden de opgaven die op ons af komen, gebruikt om de ruimtelijke kwaliteit van de provincie te verbeteren.

 “Landschap raakt aan alle opgaven waar we voor staan. We denken teveel in hokjes en vergeten dat alles elkaar raakt. De uitdaging ligt in het benutten van kansen die nieuwe ontwikkelingen bieden voor het landschap”, aldus Cora Smelik. Dit sluit naadloos aan bij één van de conclusies van Daan Zandbelt ”We hebben niet de ruimte, noch het geld en tijd om opgaven los van elkaar te adresseren”.

Panorama Nederland

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit in Nederland. Zij hebben een optimistisch toekomstbeeld geschetst dat weergegeven is in de tentoonstelling Panorama Nederland. Het Panorama Nederland laat ons een herkenbaar Nederland zien, maar dat fundamenteel anders functioneert. De tentoonstelling staat tot 17 december in de hal in het Provinciehuis in Lelystad en is door iedereen te bezoeken tussen 9 en 17 uur.

Advertentie