Regionieuws

Positieve gezondheid in Flevoland

Gedeputeerde Harold Hofstra heeft gisteren in Dronten het startsein gegeven voor de opmaat naar een veerkrachtig en gezond Flevoland. Onder grote belangstelling zijn zorgorganisaties en regionale initiatiefnemers geïnspireerd door Pieter Hilhorst en Marja van Vliet (Institute for Positive Health) om een bijdrage te leveren aan de beleving van positieve gezondheid. Met deze kick-off is een traject ingezet voor meer veerkracht en zelfredzaamheid van de Flevolander.

Bus Gezondheid in Flevoland

Hoe gaat het met u?

Aan inwoners die afgelopen week over de markt liepen, is misschien zomaar deze vraag gesteld. Om een idee te krijgen hoe inwoners van Flevoland positieve gezondheid ervaren, toerde een oranje Volkswagenbusje door de provincie. Een impressie van deze toer 'Wat gaat er goed, en wat zijn belemmeringen die positieve gezondheid in de weg staan?' is gepresenteerd tijdens het congres. Ook was er veel ruimte voor een kennismaking met regionale initiatieven voor het welzijn van de Flevolander.

Positieve gezondheid

Ontwikkelingen in de samenleving vragen om een bredere kijk op gezondheid. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. De omslag naar deze beleving is de uitdaging die CMO Flevoland, GGD, Proscoop en de provincie gezamenlijk de komende tijd aangaan. Zij gaan samen op zoek naar innovatieve oplossingen die bijdragen aan een veerkrachtig en gezond Flevoland.

Bewustwording

Door vergrijzing van de bevolking, de sterke toename van het aantal chronische zieken en mensen met complexe problematiek is het belangrijk dat er gezamenlijke bewustwording en initiatieven ontstaan. Als een zorgprofessional cliënten anders begeleidt, ontstaat er een grotere motivatie om anders naar gezondheid te kijken en zelf aan de slag te gaan. Hierdoor kunnen mensen steeds beter eigen regie pakken op hun gezondheid. Want gezondheid is meer dan alleen niet-ziek-zijn. Positieve gezondheid is een effectieve methodiek om hen daarbij te helpen.

Advertentie