Regionieuws

Prins Bernhard Cultuurfonds Anjeractie

Op 14 mei gaat de jaarlijkse ‘Anjeractie’ van start voor cultuur en natuur in uw regio. Om het belang hiervan te onderstrepen organiseert het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland de Anjeractie in Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.De helft van de opbrengst van de Anjeractie is voor de clubkas van de collecterende vereniging. Het overige geld is bestemd voor projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap binnen de regio waar het geld is opgehaald, en wordt dus besteed aan de cultuur en natuur in de provincie Flevoland!

Prins Bernhard Cultuurfonds Anjeractie

Over de Anjeractie

Het Prins Bernhard Cultuurfonds zamelt sinds 1946 jaarlijks actief geld in met de Anjeractie. In deze week gaan zo’n 25.000 collectanten op pad om geld op te halen voor hun vereniging én het Cultuurfonds. Mede dankzij de opbrengsten van de Anjeractie kan het Cultuurfonds jaarlijks ruim 3.500 projecten ondersteunen. Zo wordt  in uw regio bijvoorbeeld de aanschaf van kostuums en decors voor plaatselijke theatergezelschappen ondersteund, muziekinstrumenten, (jubileum)concerten of educatieprojecten.   Elke gedoneerde euro is bestemd voor cultuur en natuur in uw regio.

Ook online

Naast de deur-aan-deur collecte kunt u ook online cultuur in de buurt steunen. Op een speciaal online platform kunt u doneren aan uw favoriete club of provincie. Kijk op www.anjeractie.nl.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere  initiatieven en talent gestimuleerd.  Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds  Flevoland is een van de twaalf provinciale afdelingen.

Advertentie