Regionieuws

Provincie Flevoland en Strukton vinden elkaar op de turborotonde Ganzenweg-Knardijk

Strukton Civiel Noord & Oost B.V. gaat in opdracht van Provincie Flevoland komende jaren de bestaande turborotonde op het kruispunt Ganzenweg (N302), Harderdijk (N306) en Knardijk (N707) ombouwen tot een ongelijkvloers kruispunt. Op dinsdag 22 januari 2020 hebben beide partijen hiervoor het contract ondertekend.

Contractondertekening GAK

Met het zetten van de handtekeningen is het project definitief gegund en kunnen de werkzaamheden officieel van start. De focus in de aanbieding van Strukton Civiel Noord & Oost B.V. lag op een kwalitatief goede aanpak op het gebied van samenwerking en hinderbeperking voor de omgeving. De N302 Ganzenweg is één van de acht toegangswegen voor Flevoland en daarmee een belangrijke verkeersverbinding en schakel voor het wegennet. “Een goede bereikbaarheid voor de omgeving vinden wij erg belangrijk. Ons uitgangspunt is dat alle bestemmingen voor alle weggebruikers maximaal bereikbaar blijven. Wij gaan nu aan de slag met het opstellen van een planning waarin wij nauwkeuring de werkzaamheden in fasen verdelen,” aldus rayonmanager Erik Poel van Strukton Civiel Noord & Oost B.V.

Ambtelijk opdrachtgever van Provincie Flevoland Erik Vervelde: “Het project is een uniek samenwerkingsproject in een unieke omgeving. Al in een vroeg stadium heeft de provincie samenwerkingsovereenkomsten ondertekend met Natuurmonumenten en Waterschap Zuiderzeeland zodat niet alleen de rotonde wordt aangepast, maar er ook echte gebiedsontwikkeling kan plaatsvinden. Zo gaat Strukton ook natuurvriendelijke oevers aanleggen langs de Hoge Dwarsvaart om te zorgen dat er verschillende soorten planten en dieren in het gebied komen. Dit leidt tot landschappelijke afwisseling en een betere belevingswaarde van het Harderbos.”

Vlot en veilig de polder in en uit

D
e bestaande turborotonde wordt omgebouwd tot een ongelijkvloers kruispunt. Doorgaand verkeer tussen Lelystad en Harderwijk kan straks, zonder oponthoud, vlot en veilig de polder in en uit. De weg op de dijk tussen Zeewolde en Biddinghuizen is via toe- en afritten bereikbaar. Het ombouwen van de huidige rotonde zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer, kortere reistijd en een grotere verkeersveiligheid. Medio 2020 starten buiten de voorbereidende werkzaamheden. Eind 2022 zijn de werkzaamheden gereed.

Foto: Erik Vervelde (ambtelijk opdrachtgever Provincie Flevoland) en Edwin Oostinga (directeur Strukton Civiel Noord & Oost B.V.) tekenen het contract

Advertentie