Regionieuws

Provincie Flevoland helpt scholen naar duurzame schoolgebouwen

SCPO Lelystad neemt als eerste school in Flevoland deel aan het project Duurzame Schoolgebouwen Flevoland. Vanuit dit project ontzorgt de provincie schoolbesturen in Flevoland bij de verduurzaming van de schoolgebouwen.

SCPO wil met vier van haar gebouwen aan de slag. Als eerste stap gaat de school met hulp van de provincie een duurzaamheidsonderzoek doen voor de schoolgebouwen. Dit onderzoek geeft inzicht in de maatregelen waarmee de schoolgebouwen kunnen worden verduurzaamd tot CO2-neutrale gebouwen. Gedeputeerde Cora Smelik en bestuursvoorzitter Willem de Jager gaven gisteren op de CBS Driestromenland het startschot voor de samenwerking. Dat werd gevierd met een duurzame lunch en een waterfles (Dopper) voor alle leerlingen.

Provincie Flevoland helpt scholen naar duurzame schoolgebouwen

CO2-neutraal in 2050

In Flevoland komen 22 schoolbesturen in aanmerking voor het project Duurzame Schoolgebouwen Flevoland. Zij kunnen gebruik maken van ondersteuning en advies op maat om in totaal 53 schoolgebouwen te verduurzamen. Inmiddels hebben zich 6 schoolbesturen aangemeld voor het project. SCPO is de eerste deelnemer in de provincie Flevoland en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het gezamenlijk streven om in 2050 CO2-neutraal te zijn.

Samenwerking als kans voor de langetermijnaanpak

“Schoolbesturen geven aan dat zij graag willen verduurzamen, soms zelfs ook al stappen hebben gezet, maar dat het hen ontbreekt aan tijd en kennis om door te pakken. Het project Duurzame Schoolgebouwen Flevoland sluit aan bij deze behoefte en geeft scholen het duwtje in de rug om structurele stappen te zetten. Zeker in deze tijd, nu bijvoorbeeld een goede ventilatie op scholen nog belangrijker is. Ook dat nemen we mee in de aanpak,” aldus Cora Smelik, gedeputeerde Provincie Flevoland. Bestuursvoorzitter Willem de Jager van SCPO greep de kans met beide handen aan: “Wij zijn ontzettend blij met de ondersteuning van de provincie. We geven leerlingen een toekomst, door hen voor te bereiden op de wereld van morgen. Dat willen we graag duurzaam doen in gezonde schoolgebouwen met een goed (binnen)klimaat. Verduurzamen in bredere zin staat al een lange tijd op de agenda van SCPO, dit project is een kans voor ons om te versnellen en al onze scholen integraal en structureel aan te pakken”.

Driestromenland loopt voorop

Het schoolgebouw van de Driestromenland is één van vier schoolgebouwen die wordt verduurzaamd. De Jager: “We hebben op deze school en op CBS Horizon al een ventilatiecheck gedaan. Bij beiden scholen bleek dat de ventilatie in een aantal lokalen beter kan en wordt de ventilatie aangepakt. Dat gebeurt door het plaatsen van warmteterugwin-units (WTW). De warmte van afgevoerde lucht wordt overgedragen aan verse, nog niet opgewarmde lucht. Deze warmte zou anders verloren gaan, maar met een WTW niet. Zo kunnen we Coronaproof ventileren en besparen we op ons energieverbruik”.

Duurzame lunch

Om de deelname te vieren ontvingen alle leerlingen een waterfles (Dopper) en een duurzame lunch. Roelie van Bruggen, directeur Driestromenland: “Vandaag maken we onze leerlingen extra bewust van het thema verduurzamen. Door de Dopper zijn plastic flesjes verleden tijd en helpen de leerlingen mee om de afvalstroom te verminderen. Op de school worden hiervoor extra watertappunten aangebracht. De lunch past ook mooi in onze Gezonde School-aanpak, omdat we ervan overtuigd zijn dat gezonde leerlingen beter presteren.”

Cora Smelik lunchte mee en ging in gesprek met de leerlingen: “Ik ben er trots op dat CBS Driestromenland de eerste deelnemer is en dat we op deze manier ook de kinderen betrekken bij het thema. Zij zijn tenslotte de toekomst”. Met behulp van het project kan SCPO het totale verduurzamingspotentieel in beeld brengen en wordt een duurzaamheidsstrategie bepaald voor alle schoolgebouwen. De voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen worden opgenomen in de onderhoudsplannen. Het project is eind april gereed.

Waarom een project Duurzame Schoolgebouwen Flevoland?

Het project is een onderdeel van het Ontzorgingsprogramma verduurzamen maatschappelijk vastgoed van de provincie Flevoland. Het project biedt ondersteuning en begeleiding op maat aan kleine schoolbesturen. PO-schoolbesturen met een maximum van 10 gebouwen in eigendom en
VO-schoolbesturen met een maximum van 5 gebouwen in eigendom kunnen gebruik maken van het project. Bij hen ontbreekt vaak de kennis en capaciteit die nodig is om te verduurzamen. Het ontzorgen bestaat met name uit het in kaart brengen van mogelijke verduurzamingsmaatregelen en financieringsmogelijkheden. Maar ook het opstellen van een plan van aanpak of routekaart en het vinden van een geschikte uitvoerende partij. Kijk voor meer informatie en deelname op www.flevoland.nl/ontzorgingsprogramma.

Advertentie