Regionieuws

Provincie Flevoland onderzoekt anticonceptie grote grazers Oostvaardersplassen

De provincie Flevoland heeft de Universiteit Utrecht opdracht gegeven een literatuuronderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van anticonceptie bij vrijlopende hoefdieren. Daarmee wordt invulling gegeven aan het verkennen van de vraag of anticonceptie kan worden toegepast bij het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen.

Grote grazers Oostvaardersplassen

Provinciale Staten hebben op 11 juli 2018 op basis van het advies van de commissie Van Geel het beleidskader beheer Oostvaardersplassen vastgesteld. Eén van de onderwerpen voor nader onderzoek in het beleidskader is de wijze waarop de beheermethode gericht op het beperken van de groei van de populaties verder kan worden geoptimaliseerd zodat het maatschappelijke draagvlak ervoor verder wordt verstevigd. Het beleidskader benoemt anticonceptie als een van de beheermethoden.

De Universiteit Utrecht is daarom gevraagd een literatuuronderzoek voor te bereiden om de mogelijkheden van het toepassen van anticonceptie bij vrijlopende hoefdieren nader te verkennen. De provincie heeft op basis van het voorstel van de universiteit op 11 juli 2019 prof. dr. Stout van de faculteit der diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht opdracht gegeven om dit literatuuronderzoek uit te voeren. De universiteit verwacht dit onderzoek in de loop van het najaar af te ronden.
Advertentie