Regionieuws

Provincie Flevoland opent sloepennetwerk

Vanaf het vaarseizoen 2022 kunnen waterrecreanten in de provincie Flevoland genieten van een uitgebreid vaarnetwerk voor sloepen. Het sloepennetwerk Flevoland zorgt voor doorgaande routes die aantrekkelijk en beleefbaar zijn.

De recreatieve routes zijn voorzien van bewegwijzeringsborden en er zijn routekaarten beschikbaar die recreanten langs prachtige natuur, bezienswaardigheden, horeca en overnachtingslocaties leiden.

 Het sloepennetwerk is tot stand gekomen in samenwerking tussen provincie Flevoland en gemeenten Almere en Zeewolde. Het netwerk is mede mogelijk gemaakt door partners Visit Flevoland, Almere City Marketing en Puur Zeewolde. Daarnaast is een samenwerking opgezet met Waterschap Zuiderzeeland voor een inhoudelijke bijdrage en de vergunning. Verder is overleg geweest met diverse ondernemers aan de routes, want zij staan uiteindelijk aan de lat voor het succes, wij zijn faciliterend.

Provincie Flevoland opent sloepennetwerk
Foto: Studio Wierd

Toegankelijk

Behalve dat deze routes het vaargebied aantrekkelijker maken, nodigen ze ook uit om er langer en vaker te verblijven en wordt varen toegankelijk gemaakt. De waterrecreant kan makkelijker een dagje varen inplannen, zich oriënteren tijdens de vaart en de mooiste plekken van de provincie vanaf het water bezoeken. Ook waterrecreanten met minder ervaring krijgen de mogelijkheid in het gebied te verblijven. Er kunnen verschillende rondjes gevaren worden, die ook weer op elkaar aansluiten. Samen met gemeenten en andere provincies onderzoeken we kansen voor de economische ontwikkeling/aantrekkelijkheid van het routenetwerk en de robuustheid hiervan in en om Flevoland.

Ondernemers

Door direct aan te sluiten op de regionale sloepenroutes, kunnen ondernemers langs het netwerk straks ook inspelen op de de groeiende behoefte aan vaartochten. Dit brengt naast economische kansen ook marketing- en promotiekansen voor de regio met zich mee. Dit zal leiden tot hogere omzetten bij toeristische bedrijven en dienstverlening rondom het water en tot versterking van het imago van zowel Flevoland als de regio voor sloepvaren. Door het open karakter van het sloepennetwerk kan in de toekomst gemakkelijk naar andere delen van de provincie worden uitgebreid.

Sloepennetwerk app

Het netwerk wordt ondersteund met een vaarkaart en met een app www.sloepennetwerk.nl. Hierin komt naast de vaarinformatie ook informatie over de mogelijkheden aan wal, zoals restaurants, watersportwinkels, verhuur, hellingen, aanlegsteigers, winkels etc. De bebording is gereed en afspraken over onderhoud aan wegen, bruggen, duikers en andere weg- en waterbeheer zijn gemaakt.

Feestelijke opening

Sloepennetwerk Flevoland is op vrijdag 1 april 2022 feestelijk geopend door gedeputeerde Job Fackeldey, mede namens collega gedeputeerde Jan de Reus, de wethouders Wethouder Maaike Veeningen (gemeente Almere) en wethouder Ewout Suithoff (gemeente Zeewolde). Jan de Reus: “De vaarwegen zijn destijds onder andere aangelegd voor transport over water en waterafvoer. Nu zorgt de realisatie van een aaneengesloten sloepennetwerk Flevoland voor betere benutting van het waterrijke landschap en maakt dit voor een breed publiek toegankelijk. In het afgelopen jaar is de populariteit van de verhuur en het gebruik van sloepen enorm sterk toegenomen. De watergangen in Flevoland bieden de waterrecreant een vorm van ontspanning op het water.”

Sloepennetwerk Flevoland

Over de watergangen van het sloepennetwerk Flevoland kan de gemiddelde sloep varen, met afmetingen tot 1,30m opbouwhoogte en diepgang tot 70 centimeter. Het netwerk wordt uitgerold in de gemeenten Almere en Zeewolde en over de regionale vaart tussen beide gemeenten (de Hoge Vaart). Het netwerk geeft ook aan waar de koppelpunten liggen naar de omliggende gemeenten Lelystad en Dronten en het omliggende open water van de Randmeren en waar het netwerk kan worden gekoppeld aan het sloepennetwerk van de Randstad (bij Muiden aan het IJmeer).

Advertentie