Regionieuws

Provincie Flevoland organiseert bijeenkomst voor agrariërs over het stikstofbeleid

16 december organiseert Provincie Flevoland een informatieve bijeenkomst voor agrariërs en belangstellenden. Wat betekenen de nieuwe ‘Beleidsregels intern en extern salderen’  voor de agrariërs? De Provincie vindt het belangrijk in gesprek te blijven met de belanghebbenden in dit dossier. Naast structurele overleggen, is er aanstaande maandag daarom een informatiebijeenkomst.

Flevoland provinciehuis

Dossier stikstof – hoe staat het ervoor?
In mei van dit jaar kwam de Raad van State met een negatief advies over de PAS-wetgeving: Programmatische Aanpak Stikstof. De Raad oordeelde dat de PAS niet zou leiden tot voldoende daling van de depositie van stikstof. Sindsdien werken het Rijk en de Provincies samen aan nieuwe regelgeving rondom dit thema. In de week van 10 december hebben de provincies de nieuwe ‘Beleidsregels intern en extern salderen’ vastgesteld. Wat betekenen deze regels voor de agrarische sector? Waar staan we nu en hoe gaat het verder? Dat is het thema van deze bijeenkomst.

Zie voor meer informatie https://www.flevoland.nl/agenda/bijeenkomst-nieuwe-beleidsregels-stikstof

Advertentie