Regionieuws

Provincie Flevoland plaatst innovatieve ‘geluidvangrails’ om geluidsoverlast te beperken

De provincie Flevoland kijkt continu naar de ontwikkeling van het geluid door het verkeer op haar wegen. Hoe hard of zacht wij het verkeersgeluid ervaren, is een persoonlijke ervaring, en voor iedereen anders.

Het verminderen van het geluid van het verkeer voor de omgeving is daarom belangrijk voor een prettige leef en werkomgeving. Hoe de provincie omgaat met overlastsituaties staat beschreven in het actieplan Geluid.

Gedeputeerde Jan de Reus: “Het is zaak voor de provincie om te blijven innoveren rondom onze provinciale wegen. Door de groei van woningen en bedrijven is het belangrijk om bijvoorbeeld functies te combineren. Dat vraagt van de provincie een open en wakkere blik op verschillende ontwikkelingen: op deze manier werk met werk maken vind ik een goed voorbeeld van innovatiegericht en flexibel werken”.

Provincie Flevoland plaatst innovatieve ‘geluidvangrails’ om geluidsoverlast te beperken

Innovaties tegen geluid

Voor een innovatiegerichte aanpak om geluidshinder tegen te gaan, gaat provincie Flevoland waar mogelijk de standaard vangrails ombouwen naar een geluidvangrail. De geluidvangrail is een plaat die wordt gemonteerd aan de onderkant van een standaard geleiderail. Deze nieuwe geluidvangrail werkt goed op locaties waar de weg op een hoog talud (verhoging) ligt. Daarnaast is de geluidvangrail - in tegenstelling tot een geluidscherm - een relatief goedkope oplossing die niet het zicht ontneemt op de omgeving. Zowel weggebruikers als omwonenden houden met een simpele aanpassing van de standaard geleiderail uitzicht over het landschap. Een ander voordeel: de geluidvangrail gaat lang mee en vergt nauwelijks onderhoud. De weg hoeft daardoor niet extra te worden afgesloten voor onderhoud.

Geluidvangrail ongelijkvloerse kruising N302 Ganzenweg-Knardijk

Bij de reconstructie van de oude turborotonde Ganzenweg-Knardijk naar een ongelijkvloerse kruising is bij de start rekening gehouden met het geluidsniveau van het verkeer. Voor de aanpassing van het kruispunt was geen verplichte geluidmaatregelen nodig. Door de middelen en doelen uit het actieplan Geluid te combineren met die van het project Ganzenweg-Knardijk is dit kruispunt wel geschikt voor de innovatie geluidvangrail.
Met het verminderen van het geluid van het verkeer voor de omgeving wil de provincie bijdragen aan een prettige leef- en werkomgeving; niet alleen voor de bewoners van de woningen en de woonboten in de Harderhaven, maar ook voor de talloze recreanten die er graag komen. De N302 op de Veluwemeerbrug is daarom over een lengte van 250 meter langs beide rijbanen voorzien van innovatieve geluidvangrail. De werkzaamheden voor de ongelijkvloerse kruising N302 Ganzenweg-Knardijk zijn afgelopen oktober afgerond.

Meer info: Actieplan geluid 2018 - 2023 (flevoland.nl)
Foto: Fotostudio Wierd

 

Advertentie