Regionieuws

Provincie kent subsidie toe voor renovatie landschapskunstwerken Sea Level en Aardzee

De provincie Flevoland heeft positief besloten over de restauratie van de landschapskunstwerken Sea Level (1996) van Richard Serra en Aardzee (1982) van Piet Slegers in Zeewolde. De provincie kent de gemeente Zeewolde een bedrag van 175.000 euro toe voor het werk van Serra.

Het Flevo-landschap ontvangt 225.000 euro voor het werk van Slegers. De goedkeuring vanuit de provincie betekent het startschot voor de werkzaamheden aan beide werken, die naar verwachting in de eerste helft van 2024 zullen plaatsvinden.

Het herstel van beide landschapskunstwerken sluit aan op het Masterplan, een breder project waarbij meerdere kunstwerken van Land Art Flevoland worden opgeknapt. Eerder renoveerde de gemeente Almere De Groene Kathedraal (1996) van Marinus Boezem door de bomen die in slechte staat waren te verwijderen en opnieuw te planten.

Sealevel in Zeewolde van bovenaf met rechts het water van de verbeelding

Ook verving Het Flevo-landschap de houten onderdelen van de toegangspoort van Observatorium (1977) van Robert Morris. Verder werd de aanlooproute aangepast om de beleving van het kunstwerk te verbeteren. Het Masterplan wordt ondersteund door de VriendenLoterij, het Mondriaan Fonds en het BPD Cultuurfonds. De restauratie van Sea Level en Aardzee werden tevens mede mogelijk gemaakt door de Impuls Beheer en Behoud Landschapskunstwerken van Provincie Flevoland

Renovatiegeschiedenis Sea Level

In 2011 kreeg het betonnen kunstwerk van Richard Serra (1938) een grijze verflaag als een maatregel tegen beschadigingen en graffiti. Deze verflaag vertoont nu zelf tekenen van verwering, waarbij delen van het beton loslaten. Het is daarom noodzakelijk om actie te ondernemen. Aangezien aanpassingen aan het werk waarschijnlijk niet het gewenste resultaat opleveren, is de wens vanuit de studio van Richard Serra het werk grondig te herstellen. De kunstenaar draagt hieraan bij met een bedrag van 1 miljoen euro. De provincie Flevoland levert het resterende bedrag van 175.000 euro. Dit bedrag was al eerder gereserveerd binnen de Impuls Beheer en Behoud Landschapskunstwerken. De werkzaamheden gaan naar verwachting in 2024 van start.

Renovatiegeschiedenis Aardzee

Bij het landschapskunstwerk Aardzee (1982) van Piet Slegers worden de bestrate taluds en schelpenpaden aangepakt, waardoor de welvingen in het werk weer beter zichtbaar zijn. Het Flevo-landschap had eerder al de bomen in het kunstwerk vervangen, en zal ook de twee bruggen weer terugbrengen naar de oorspronkelijke kleur groen. De bestrating op de taluds zal op een betonnen onderlaag worden aangebracht om het bollen van de wanden en de groei van onkruid tegen te gaan. De werkzaamheden worden in nauw overleg met de twee zonen van Piet Slegers uitgevoerd, van wie één ook bij de uitvoering van het kunstwerk in 1982 betrokken was.

Over Sea Level van Richard Serra

Richard Serra, vooral bekend van zijn grote kunstwerken van cortenstaal, zette in landschapspark de Wetering in Zeewolde twee wanden neer van beton van elk 200 meter lang. Ze tonen de hoogte van de voormalige zeespiegel, waardoor je als bezoeker in feite op de bodem van de zee loopt. Wie langs het waterkoude beton loopt, kan het gevoel krijgen kopje onder te gaan en weer boven te komen. Sea Level was bij de onthulling in 1996 het grootste kunstwerk van Serra in Europa. Het werk van de Amerikaanse kunstenaar is onder meer te vinden in het Museum of Modern Art in New York, Guggenheim Bilbao, het Stedelijk Museum Amsterdam en Voorlinden in Wassenaar. Dit is een van de drie werken van Serra’s hand die niet van cortenstaal, maar van beton zijn gemaakt

Over Aardzee van Piet Slegers

Het golvende kunstwerk Aardzee van Piet Slegers doorbreekt de horizontale eentonigheid van de vlakke polder. Met zijn vijf hectare is Aardzee even groot als de omliggende landbouwkavels. Toen Piet Slegers (1923-2016) deze plek voor het eerst bezocht, werd hij getroffen door de gedachte dat de stevige grond onder zijn voeten vroeger zee was. Hij besloot de bewegingen van de Zuiderzee te laten terugkomen in de serene polder. De schelpenpaden voeren langs glooiende heuvels begroeid met grassen en hier en daar boterbloemen. De met klinkers bekleedde zijden van deze grasheuvels benadrukken de opstuwende krachten van golven. De verticale abelen staan als boeien in het ruisende landschap.

 

Advertentie