Regionieuws

Provinciewens voor jongerenraad

Op de vergadering van de Provinciale Staten van woensdag 26 januari zal onder meer bekeken worden of er een provinciale jongerenraad in het leven geroepen kan worden.

Tijdens het Provinciaal Jeugddebat Flevoland gaven de jongeren al aan dit te willen en de daar aanwezige Statenleden hebben dit verwerkt tot een initiatiefvoorstel. Het college van Gedeputeerde Staten staat hier positief tegenover - ‘Het college vindt participatie en dus ook participatie door jongeren’ - maar vraagt wel: ‘Geef het college de tijd en ruimte om, samen met de werkgroep bestuurlijke vernieuwing en de jongeren, met een goed uitvoeringsplan te komen, zodat dit initiatief bestendig is voor de lange termijn.’

Provinciewens voor jongerenraad

Aandachtspunten bij dit uitvoeringsplan zijn onder andere:

  • De status van de participatie door de jongerenraad,
  • De scope van onderwerpen waar de jongerenraad zich mee zal bezighouden,
  • de ondersteuning,
  • koppeling met andere initiatieven,
  • de financiering.
Advertentie