Regionieuws

Regioprofiel naar minister OCW Flevoland cultureel op de kaart

Flevoland heeft haar culturele regionale profiel Flevoprofiel gestuurd aan de minister van OCW, mw. Van Engelshoven. De minister had de regio’s daartoe uitgenodigd. Met het Flevoprofiel draagt de provincie haar trots uit over haar eigen unieke identiteit, verwoordt ze gezamenlijke ambities en laat ze groeipotentie voor de toekomst zien.

 De minister wil met de regioprofielen de stand van zaken en ambities van de regio’s in kaart brengen, samenwerking tussen regio’s, andere overheden, culturele instellingen en andere partijen bevorderen, en daarmee cultuur in Nederland op een hoger plan brengen. In het Flevoprofiel staat wat kenmerkend is voor onze provincie, wat er al gebeurt op cultureel gebied en wat de toekomstplannen zijn.

 In Flevoland gebeurt veel op cultureel gebied. Gedeputeerde Michiel Rijsberman: “Denk aan Schokland, en het Waterloopbos, onze landschapskunstwerken, nieuwe cultuur van jongeren, jeugdtheater, we zijn bezig met een nieuw museum, noem maar op. Ik ben daar nu al trots op, en we zijn klaar voor nog een flinke inhaalslag. Bij de doorgaande ontwikkeling van Flevoland hoort ook de verdere ontwikkeling van onze culturele voorzieningen. Cultuur biedt veel aan onze eigen inwoners en kan ook bezoekers verrassen met een versterkt uniek aanbod.”

Behalve het versnellen van waar al aan gewerkt werd, wil de provincie Flevoland enkele proeftuinen opzetten, onder meer op het gebied van Cultuureducatie. Rijsberman: “We gaan daarover graag het gesprek aan met het ministerie. De minister vraagt eerst de Raad voor Cultuur om Advies en reageert volgend jaar op de ingediende profielen. Onderdelen van het Flevoprofiel die zij onderschrijft, kunnen we dan samen met onze partners versnellen.”

 Twee sporen

Naast het Flevoprofiel nemen de provincie, Almere en Lelystad met een deelregioprofiel deel aan het profiel van de Metropoolregio Amsterdam, dat ook aan de minister is gestuurd. Hierin staan, naast eigen inwoners, bezoekers en toeristen centraal. Rijsberman: “In MRA-verband wil Flevoland samenwerken met de 6 andere deelregio’s en Amsterdam, o.a. op het gebied van marketing/promotie, broedplaatsen, erfgoed, cultuureducatie en talentontwikkeling. Ook daar liggen gezamenlijke belangen, kunnen we gebruikmaken van elkaars kracht en heeft Flevoland wat te brengen en te halen.”

Het Flevoprofiel kunt u HIER bekijken (PDF-bestand)

 

Advertentie