Regionieuws

Resultaten tweede coronapeiling Flevoland

De provincie Flevoland heeft samen met gemeenten en GGD Flevoland voor de tweede maal een peiling laten uitvoeren naar hoe de inwoners van Flevoland de coronapandemie ervaren. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de bredere monitoring van de provincie naar de effecten van corona op de samenleving. De eindrapportage van de inwonerspeiling is voor iedereen te lezen op hun website

Minder zorgen

Uit de tweede inwonerspeiling komt een aantal zaken duidelijk naar voren. Allereerst nemen de zorgen van Flevolanders over gezondheid, gezin, dierbaren en ook over de economische effecten af. Tegelijk realiseren mensen zich dat corona nog steeds stevige impact heeft. Zo is de mate waarin inwoners zich eenzaam voelen gelijk gebleven en voelen mensen zich in 2021 even afhankelijk van anderen als in het najaar van 2020.

Resultaten tweede coronapeiling Flevoland

Ook de manier van werken is niet veranderd sinds de eerste meting. Het merendeel van de inwoners werkt nog steeds thuis of op locatie met inachtneming van de 1,5 meter afstand. De groep inwoners voor wie de inkomsten veranderd zijn sinds de corona-uitbraak is ook stabiel gebleven: één op de tien inwoners geeft aan dat hun inkomsten zijn gedaald. Overigens verwacht de helft van deze groep dat hun inkomsten weer snel zullen stijgen. In het najaar van 2020 heeft de provincie een eerste inwonerspeiling laten uitvoeren. Door dit onderzoek in de periode half mei tot begin juni 2021 te herhalen wordt nu zichtbaar of Flevolanders anders aankijken tegen de manier waarop corona hun leven beïnvloedt.

Eenzaamheid blijft

Het onderzoek maakt ook duidelijk dat corona meer mensen gevoel van eenzaamheid geeft. Hoewel de beperkende maatregelen dit jaar gaandeweg zijn versoepeld, geeft 41% in de inwoners aan zich eenzamer te voelen sinds de corona-uitbraak. Mensen zien hun dierbaren minder en dat wordt maar deels vervangen door contact via internet. Bovendien wordt de groep mensen groter die aangeeft dat het contact met hun dierbaren minder goed is geworden. Wat verder opvalt is dat mensen veel meer dan voor de corona-uitbraak in een beperkte sociale bubbel leven, met duidelijk minder sociale contacten dan voorheen. Vooral onder jongeren is de eenzaamheid sinds de corona-uitbraak extra toegenomen; thuiswonende jongeren geven ook aan dat zij meer spanningen in het gezin ervaren.

Advertentie