Loading...

Natuurbrand voorkomen
Risico niveau Provincie Flevoland aangepast
In de regio Flevoland geldt op dit moment Fase 2 - Extra Alert voor brand in de natuur.

Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind.

Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.