Regionieuws

Rondetafelbijeenkomst over Toekomstig Ziekenhuisgebied in Lelystad

Op 4 oktober vond in het St Jansdal ziekenhuis in Lelystad een bijeenkomst plaats om te bespreken hoe het toekomstige ziekenhuisgebied eruit zou moeten zien. Verschillende partijen, waaronder Woningstichting Centrada, de gemeente Lelystad en diverse zorg- en welzijnsorganisaties, spraken over de ontwikkeling van een nieuw ziekenhuisgebouw en het bijbehorende gebied voor woon(zorg)invullingen.

De bijeenkomst markeerde het begin van de ontwikkeling van het nieuwe ziekenhuisgebied in het stadshart van Lelystad. Het wordt een gebied waar zorg en hulp vanuit het sociaal en gezondheidsdomein wordt aangeboden, maar ook een aangename plek om te verblijven, werken en wonen. De groei van de stad wordt in de plannen meegenomen.

deelnemers luisteren tijdens het ronde tafel gesprek

Maatschappelijke ontwikkelingen en het Integraal Zorgakkoord zijn belangrijk in de nieuwe strategie van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad. Het ziekenhuis zal zich richten op poliklinische zorg, diagnostiek en planbare behandelingen. Het nieuwe gebouw wordt ontworpen in samenwerking met andere zorgorganisaties.

De planning is om in 2024 een programma van eisen voor het nieuwe ziekenhuis vast te stellen, met een verwachte ingebruikname in 2028. Tijdens de bouw blijft de zorg doorgaan in het huidige ziekenhuisgebouw, dat na de ingebruikname plaats zal maken voor de herontwikkeling van dit nieuwe multifunctionele gebied in Lelystad.

Advertentie