Regionieuws

Samenwerking St Jansdal en huisartsen in Dronten

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft sinds circa tien jaar een polikliniek in Dronten, waar inwoners van Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen voor een bezoek aan een medisch specialist van het St Jansdal dicht bij huis terecht kunnen. In de Polikliniek St Jansdal in Dronten was er tot november j.l. een samenwerking tussen de MC Groep, het St Jansdal en de huisartsen in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen (HAGRO Dronten). Sinds het faillissement van de MC Groep is dit gewijzigd. Met de betrokken partijen is de toekomst van Polikliniek St Jansdal besproken en besloten dat de HAGRO en het St Jansdal de polikliniek voortzetten. Hierdoor blijft de zorg in de polikliniek in Dronten gegarandeerd en dichtbij voor de bewoners.

Specialismen

Patiënten kunnen terecht voor de volgende specialismen; cardiologie, chirurgie, dermatologie, geriatrie, gynaecologie, interne geneeskunde, kaakchirurgie, kindergeneeskunde, KNO, longgeneeskunde, MDL, neurologie, oogheelkunde, orthopedie, reumatologie en urologie. Ook voor röntgenfoto’s, echo’s en bloedafname kunnen patiënten als vanouds terecht in de polikliniek in Dronten.

Nieuwe spreekuren in Dronten

St Jansdal gaat, zoals bekend, de zorg in het ziekenhuis in Lelystad doorstarten. St Jansdal gaat in Dronten ook de spreekuren houden voor de specialismen die voorheen werden aangeboden door de MC Groep. Het betreft; longgeneeskunde, oogheelkunde, geriatrie en mogelijk ook preoperatief spreekuur. Hierdoor wordt een nog completer zorgaanbod bereikt. Na verloop van tijd zal op basis van ervaring en resultaat bezien worden of het zorgaanbod verder wordt uitgebreid.
Via de website www.polikliniekdronten.nl kunt u alle informatie vinden over deze polikliniek.
Samenwerking St Jansdal en huisartsen Polikliniek St Jansdal in Dronten
Advertentie