Regionieuws

Samenwerking veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland en beide GGD’en bekrachtigd

Samenwerken aan een toekomstbestendige veiligheidsregio
Samenwerking veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland en beide GGD’en bekrachtigd

Met het plaatsen van handtekeningen onder een samenwerkingsovereenkomst, hebben de Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland en de beide GGD’en van deze regio’s vanmiddag hun samenwerking een officiële status gegeven.

In de veiligheidsregio’s werken de geneeskundige hulpverleningsorganisaties (GHOR), de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD) Flevoland en Gooi en Vechtstreek, Bevolkingszorg Flevoland en Gooi en Vechtstreek en de brandweerkorpsen Flevoland en Gooi en Vechtstreek samen om in tijden van calamiteiten en crisissituaties de bevolking zo goed mogelijk te beschermen.

Door intensief samen te werken willen de beide veiligheidsregio’s de kwaliteit verhogen en de organisatorische en financiële kwetsbaarheid verkleinen. Zo kunnen kennis en ervaringen worden uitgewisseld over de regionale grenzen heen. De samenwerking draagt ook bij aan het beheersbaar houden van kosten. Met de ondertekening van de overeenkomst is de samenwerking tussen de beide veiligheidsregio’s officieel bekrachtigd.

Kwetsbaarheid tegen gaan

“Met de samenwerking zijn we in staat om alle taken goed uit te voeren die in deze tijd worden gevraagd en verwacht. Daarmee gaan we de kwetsbaarheid tegen,” licht voorzitter Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Pieter Broertjes toe. “Het vastleggen van een hechte vorm van samenwerking is niet alleen een bestuurlijke wens, maar ook een logisch gevolg van de dagelijkse praktijk op de werkvloeren.”

Franc Weerwind, voorzitter Veiligheidsregio Flevoland: “Deze overeenkomst stelt alle betrokken organisaties in staat om efficiënter te werken zonder de nabijheid van de inwoners te verliezen. Het maakt ook mogelijk om slim samen te werken op zaken als inkoop en ICT. De kwaliteit van de dienstverlening gaat omhoog: meer mensen kunnen doorgroeien, van elkaar leren en taken van elkaar overnemen.”

De voorzitters van de Veiligheidsdirectie van beide veiligheidsregio’s, John van der Zwan (Gooi en Vechtstreek) en Cees Verdam (Flevoland), zien nu al de voordelen van reeds bestaande praktische samenwerkingsvormen. Van het sneller uitwisselen van kennis en informatie tot nieuwe samenwerkingsvormen. Ondersteunende diensten zitten dichter bij elkaar en kunnen elkaar versterken. De lijnen onderling worden korter. Een voorbeeld van samenwerking is dat brandweer Gooi en Vechtstreek vanaf vandaag officieel ingezet gaat worden voor reanimaties, net als de brandweer dat in Flevoland al doet.

Informatie over de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s staat vanaf 4 december online op een website voor inwoners, politici, media en medewerkers uit beide verzorgingsgebieden: https://samen.vrfgv.nl.

Advertentie