Regionieuws

Samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi getekend

De gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Zeewolde en de provincie Flevoland ondertekenden op woensdag 19 december een overeenkomst voor de organisatie van de Regiotaxi Flevoland.

Samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi getekend

Met deze ondertekening wordt de samenwerking voortgezet die in 2016 gestart is om de kwaliteit van de dienstverlening voor de reiziger te verbeteren en de kosten voor de Regiotaxi Flevoland te beheersen. Wethouder Ewout Suithoff tekende namens de gemeente Zeewolde de overeenkomst.

Uitvoering

In april 2016 is gestart met een nieuwe opzet voor de organisatie van Regiotaxi Flevoland. De coördinatie van het vervoer gebeurt sinds 2016 door de Mobiliteitscentrale Flevoland (MCF) en het vervoer zelf wordt uitgevoerd door drie taxibedrijven. Uit onderzoek is gebleken dat deze organisatievorm van Regiotaxi Flevoland succesvol is. De gemeenten en provincie hebben daarom besloten om de samenwerking voort te zetten.

Regiotaxi

Regiotaxi Flevoland is voor iedereen beschikbaar in de gemeenten Dronten, Noordoostpolder en Zeewolde. In Lelystad is de regiotaxi alleen bestemd voor reizigers met een WMO-vervoerspas. De regiotaxi rijdt van deur tot deur. Reizigers met een indicatie volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) kunnen met een vervoerspas tegen een lager tarief gebruikmaken van Regiotaxi. Reizigers zonder WMO-pas kunnen ook met Regiotaxi reizen als er geen reisalternatief is met het OV.

Foto: Studio Wierd

Advertentie