Regionieuws

Sectortafel Techniek Flevoland luidt noodklok

Ondanks een actie ingezet door de Sectortafel en het Schakelteam Techniek, de ROCs en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), blijft er een tekort aan stageplaatsen voor eerstejaarsstudenten van de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) aan het mbo. Voor 34 technische studenten wordt nog een stageplek gezocht.
“De technische sector heeft mbo’ers keihard nodig”, zegt Sectortafelvoorzitter Hans Marsé. Ze komen moeizaam aan een stageplek, terwijl het opdoen van praktische kennis en ervaring cruciaal is in de techniek. “Ik roep werkgevers in de technische sector dan ook dringend op om stageplekken ter beschikking te stellen aan het mbo. Zonder voldoende aanwas, krijgt de technische sector, waaronder ook de bouw, het alleen maar moeilijker om aan goed geschoold personeel te komen.”

• Veel stageplaatsen worden ingevuld, maar tekort blijft.
• Sectortafelvoorzitter Hans Marsé doet een beroep op het bedrijfsleven in de technische sector om stageplaatsen beschikbaar te stellen.

Sectortafel Techniek Flevoland luidt noodklok

Uit cijfers van het ROC’s Flevoland en Friese Poort blijkt dat er zo’n 68 eerstejaarsstudenten van de BOL- opleiding een stageplek nodig hebben. Met een snelle gezamenlijke actie van de Sectortafel uitgevoerd door het Schakelteam Techniek en het onderwijs zijn er inmiddels 34 plekken in Flevoland ingevuld. Precies de helft is dus nog nodig.
Tijdens het eerste overleg eerder deze week van de volledige Sectortafel, waaraan werd deelgenomen door het Regionaal Werkbedrijf (RWF), de provincie, het onderwijs en werknemers- en geversorganisaties en UWV, was dit ook één van de belangrijkste thema’s. Voorzitter Marsé geeft aan dat de Sectortafel Techniek met alle betrokken partijen gaat werken aan structuur om te voorkomen dat er structureel onvoldoende stageplaatsen beschikbaar zijn voor technische mbo-studenten. Hij gaf aan te rekenen op de volle medewerking van het bedrijfsleven, temeer daar deze de vakmensen nu de economie weer op stoom komt zelf dringend nodig heeft. Maar bovenal om jonge mensen de kans te bieden om zich in de praktijk te ontwikkelen en zodoende een toekomst te vinden in de techniek.

Foto : Steijger Comm
Advertentie