Regionieuws

Seismisch onderzoek voor verkenning aardwarmte

Vanaf 21 februari tot half april wordt een nationaal seismisch onderzoek uitgevoerd naar aardwarmte. Dit gebeurt door Energie Beheer Nederland (EBN) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

EBN Grondboringen voor seismisch onderzoek

Om te kijken waar de ondergrond in Nederland geschikt is voor het winnen van aardwarmte is een testlijn aangelegd, die van Utrecht naar Almere/Zeewolde loopt. Het laatste stuk van deze lijn loopt in het buitengebied van Zeewolde vanaf zo ongeveer vanaf de bocht in de A27 tot iets na de kruising van de Vogelweg met de Gruttoweg en Wulpweg.

Bij seismisch onderzoek wordt een soort echo van de ondergrond gemaakt, met behulp van geluidsgolven. In dit geval worden de geluidsgolven gemaakt door precies en gecontroleerd kleine ladingen explosieven te laten ontploffen op een diepte van ongeveer twintig meter. Door de weerkaatsingen van de geluidsgolven, krijgt EBN een beeld van de ondergrond en kan het bedrijf bepalen of de ondergrond geschikt is voor het winnen van aardwarmte.

Het onderzoek gaat waarschijnlijk eind deze week of begin volgende week van start aan de kant van Zeewolde. Alle direct omwonenden en de grondeigenaren zijn op de hoogte gebracht van het onderzoek.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente en op de website van Energie Beheer Nederland.

Advertentie