Regionieuws

St Jansdal staat er financieel goed voor

Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk heeft over 2018 een positief resultaat behaald van EUR 2,4 miljoen. In 2017 werd nog een verlies geleden van EUR 4,2 miljoen. Het rendement over 2018 bedraagt 1,4%. Deze sterke resultaatsverbetering komt voornamelijk door hogere productie, een efficiënte bedrijfsvoering en betere afspraken met zorgverzekeraars. Ook de reorganisatie die in 2016 is doorgevoerd pakt positief uit op de financiële positie.

St. Jansdal ziekenhuis Harderwijk

Het verlies in 2017 werd voornamelijk veroorzaakt door een veel lagere productie. Dit was toen het gevolg van de implementatie van het nieuwe elektronische patiëntendossier. Begin 2018 trok de productie weer goed aan. In totaal zijn er in 2018 3% meer patiënten voor een afspraak op de poli geweest en zijn er 7% meer operaties uitgevoerd. Het aantal ziekenhuisopnames daalde in lijn met de landelijke trend met 5%.

Financieel Directeur Arend Jan Poelarends: “In de tweede helft van 2018 steeg de productie nog eens extra door het faillissement van MC Zuiderzee in Lelystad. In 2018 kwamen er 206.000 patiënten op de poli, waarvan ruim 26.000 uit Lelystad.”De omzet is in het verslagjaar gestegen met ruim EUR 16 miljoen (10%). Een deel (EUR 2,4 miljoen) hiervan heeft betrekking op voorgaande jaren en EUR 1,4 miljoen op een stijging van de uitgaven voor dure geneesmiddelen.

Het financiële resultaat 2018 wordt beïnvloed door een aantal incidentele posten. De belangrijkste hiervan zijn de eenmalige kosten die het ziekenhuis heeft gemaakt voor de overname van het ziekenhuis in Lelystad. Deze bedragen EUR 5,5 miljoen. Zonder de eenmalige posten heeft St Jansdal over 2018 een positief resultaat behaald van EUR 4,6 miljoen.

De solvabiliteit van St Jansdal bedraagt per 31 december 2018 34%. Dat is beter dan de algemene norm van 30%. De EBITDA steeg van EUR 8,5 miljoen naar EUR 19,8 miljoen (11,4%, genormaliseerd 9,6%). Poelarends: “het ziekenhuis staat er financieel weer goed voor. Op alle financiële ratio’s scoort St Jansdal positief”. Er ligt een goede financiële basis om de activiteiten in Lelystad voort te zetten en voor het doen van aanvullende investeringen. De komende jaren wordt op locatie Harderwijk geïnvesteerd in uitbreiding van de afdeling Radiologie en renovatie en uitbreiding van de kliniek. Daarnaast worden plannen uitgewerkt voor de herontwikkeling van locatie Lelystad.

Op 1 maart 2019 heeft St Jansdal locatie Lelystad geopend. Door de overname van het ziekenhuis in Lelystad is er in 2019 sprake van een groei van de patiëntenstromen van meer dan 30%. Het is nog te vroeg om te bepalen wat dit financieel betekent. Op basis van de uitkomsten van de eerste maanden zijn de verwachtingen voor heel 2019 goed. St Jansdal verwacht dan ook in 2019 opnieuw een positief resultaat.

Advertentie