Loading...

Start aanleg glasvezel buitengebied (Fotostudio Wierd)
Start aanleg glasvezel in buitengebied

Gedeputeerde en wethouders van de gemeente Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde hebben symbolisch het officiële startsein gegeven voor de aanleg van glasvezel. Na enkele jaren van voorbereiding kunnen inwoners in het buitengebied van oostelijk en zuidelijk Flevoland toegang krijgen tot snel internet.

Proces

De projectgroep Snel internet, bestaande uit bewoners uit het gebied en LTO, heeft zich enorm ingespannen voor de realisatie van glasvezel in het buitengebied. Met succes, want GlasDraad Flevoland gaat nu aan de slag met de daadwerkelijke aanleg. De werkzaamheden starten in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen en eindigen in Almere. Voor het einde van dit jaar zijn naar verwachting de eerste huisaansluitingen voorzien van glasvezel. Uiterlijk eind 2020 moeten alle aansluitingen gerealiseerd zijn.

Samenwerking

Samen met de betrokken gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde heeft de provincie het proces om te komen tot een snelle internetaansluiting nauwlettend gevolgd en waar nodig ondersteund en/of gefaciliteerd. Provincie en gemeenten vinden het belangrijk dat iedereen in Flevoland toegang kan krijgen tot snel internet, ook de buitengebieden.


*Foto: Fotostudio Wierd