Regionieuws

Steeds meer Flevolandse bewoners wekken samen stroom op

Er is een groeiend aantal initiatieven van Flevolandse bewoners om samen duurzame energie op te wekken. In 2019 steeg de (landelijke) productie van dat soort projecten met 70 procent in vergelijking met 2018. Flevolandse energie- en productiecoöperaties dragen hieraan bij, zo blijkt uit de jaarlijkse Lokale Energie Monitor. Energieloket Flevoland geeft hierbij onafhankelijk advies om duurzaam en energiezuinig te wonen en leven.

Flevolandse bewoners wekken samen stroom op

De toename is met name te danken aan Flevolandse energie coöperaties zoals Almeerse Wind, De Groene Reus, Energiek Nagele U.A., Energie Pioniers Noordoostpolder, Zeenergie U.A./ZeewoldeZon en de Nieuwe Molenaars . Zo zijn er op collectief zonvermogen 17 lopende projecten actief in 2019. Ook spelen productiecoöperaties Emmeloord Opgewerkt en Coöperatieve Vereniging ZeewoldeZon U.A. hierbij een rol.

Zonneparken
Deze zomer is Zonnepark Zuyderzon op bedrijventerrein De Vaart in Almere (Flevoland) in productie genomen met 100.000 panelen. Het is eigendom van energiebedrijf HVC ZON en ontwikkelaar SunWatt. Bewoners van Almere hebben financieel geparticipeerd in het zonnepark en profiteren mee van de opbrengsten. Lokale coöperatie De Groene Reus ondersteunt de participatie en vertegenwoordigt de belangen van de obligatiehouders, maar is zelf geen eigenaar van het zonnepark. In totaal is bijna 800.000 euro aan obligaties opgehaald bij 412 huishoudens. Dit is 3% van het investeringsbedrag. De Groene Reus geeft aan dat de instap begint bij 50 euro. Op deze wijze wordt het ook aantrekkelijk voor Flevolandse bewoners met een smalle beurs. Bewoners van Flevoland kunnen zo zoveel mogelijk betrokken raken bij het opwekken van duurzame stroom.

Windparken
In 2020 zal de bouw van Windpark Zeewolde in Flevoland starten. 220 windmolens die nu in het buitengebied van Zeewolde staan, zullen worden vervangen door 91 grotere in een lijnopstelling, waarvan er 83 eigendom zijn van Windpark Zeewolde. Met een totaal vermogen van 320 megawatt wordt dit een van de grootste windmolenparken op land in Nederland. Ook hier dragen Flevolandse bewoners aan bij. Meer dan 90% van de boeren, bewoners en ondernemers in het gebied is namelijk aandeelhouder. Zij hebben zich verenigd om als initiatiefnemers samen te werken aan de ontwikkeling van het windpark. Dit project wordt ook wel aangeduid als het grootste boerenburgercollectief van Europa.

De Nieuwe Molenaars uit Zeewolde hebben in september 2019 bijna 600.000 euro opgehaald in een eerste participatieronde bij meer dan 500 leden. Andere leden en bewoners kunnen later ook participeren door een obligatielening te verstrekken aan het windpark (totaal 12 miljoen euro). Die participatieronde start in 2020/ 2021 op het moment dat het windpark is gerealiseerd en er geen ontwikkelrisico’s meer zijn. Er zal dan ook worden beslist door het windpark en de gemeente wat er met het geld gebeurt.

Windpark Pampus In Almere is ondertussen flinke stappen aan het zetten voor Windpark Pampus (Jaap Rodenburg II). Initiatiefnemers burgercoöperatie Almeerse Wind en Vattenfall werken aan een park van tien windturbines, waarvan de coöperatie er twee in eigendom neemt. Na intensieve bewonersraadplegingen in 2016 en 2017 is een keuze gemaakt voor de huidige opstellingsvariant. Alle vergunningen zijn inmiddels verleend en onherroepelijk en de SDE-subsidie is verleend. De initiatiefnemers verwachten in 2020 te kunnen starten met de bouw. De oplevering van het park staat gepland voor het najaar van 2021. Er zijn plannen om het windpark te combineren met een zonnepark om optimaal gebruik te maken van de netinfrastructuur. Flevolandse bewoners kunnen ook hier mede-eigenaar worden, groene energie afnemen en/of financieel participeren.

Een vergelijkbaar project is ook gestart in 2018 in Flevoland op een voormalige vuilstortplaats in Emmeloord. Op deze locatie werd al lange tijd stroom geproduceerd uit stortgas, maar door de overname van generatoren door de productiecoöperatie Emmeloord Opgewekt werd dit het eerste coöperatieve stortgasproject van Nederland. Het is een initiatief van Greenchoice die de financiering voor de overname op zich heeft genomen.

Interesse in energieopslag neemt ook toe
De interesse in energieopslag neemt toe ook. In Flevoland staat een testopstelling met een waterstof bromide flow batterij, waarbij de lokale coöperatie Energiepioniers NOP betrokken is (Flextore pilotproject). Om de netten te ontlasten wordt geëxperimenteerd met cablepooling, een gecombineerde aansluiting voor wind- en zonneparken op één aansluitlocatie.

Wilt u ook bijdragen aan duurzaam energie- en gas opwekken? Bezoek www.energieloketflevoland.nl voor meer informatie. Kom langs bij uw lokale Energieloket en wij geven u graag onafhankelijk advies over energiebesparing, het zelf opwekken van duurzame energie en maatregelen in en om het huis.

Woonwaarde omhoog, energierekening omlaag.  
Energieloket Flevoland helpt!       

Advertentie