Regionieuws

Stijging waterschapslasten 2019 nog onduidelijk

Het is nog niet duidelijk of de, voor volgend jaar, voorgenomen verhogingen van de waterschapslasten doorgaan.Het Waterschap Zuiderzeeland heeft voor 2019 een verhoging van die lasten met 4% voorgesteld.

Flevolandse woningcorporaties hebben het Waterschap gevraagd van die verhoging af te zien omdat veel huurders meer zouden moeten gaan betalen terwijl het geld niet bij hen in de buurt wordt geïnvesteerd, maar voornamelijk in de buitengebieden. De corporaties noemen de stijging dan ook oneerlijk en bovendien niet goed onderbouwd.

Dinsdagmiddag zou het Waterschap Zuiderzeeland over het voorstel praten. Inmiddels zijn er meerdere zienswijzen ingediend en omdat men die eerst wil bestuderen, is de bespreking met een maand uitgesteld.

Stijging waterschapslasten 2019 nog onduidelijk
Advertentie