Regionieuws

Stilte blijft van belang voor Flevoland

De provincie Flevoland gaat door middel van QR-codes bij een aantal gebieden in Flevoland aandacht vragen voor stilte. Het gaat om delen van het Kuinderbos, Roggebotzand en het Horsterwold. Deze gebieden zijn aangewezen als zogeheten stiltegebieden. De provincie werkt hierin samen met Staatsbosbeheer. Zij zijn de eigenaar van deze gebieden. De QR-codes worden geplaatst op de borden bij de ingangen van de stiltegebieden en verwijzen naar een informatiepagina op de website van de provincie.

QR code stiltegebiedenStilte

Cora Smelik, gedeputeerde, is blij met de extra aandacht voor stilte in Flevoland. “Flevoland wil zich blijven onderscheiden met de kwaliteiten rust, ruimte en groen. En rust ontstaat ook door de afwezigheid van geluid. Daarom is het zo belangrijk dat we de stiltegebieden in onze provincie koesteren en beschermen. Als provincie nemen we daar onze verantwoordelijkheid voor.”

Natuur

Hans Breeveld, boswachter bij Staatsbosbeheer vindt de aandacht voor de stilte logisch: “Het zingen van de vogels en het ruisen van riet en bomen horen bij je natuurbeleving. Het zou jammer zijn als die natuurgeluiden worden overstemd door lawaai. Staatsbosbeheer is dan ook blij met stiltegebieden waar rust en stilte worden gewaarborgd en erkenning is voor deze aspecten van natuurbeleving. Zonder stiltegebieden vinden we Stilte straks alleen nog in het museum"

Regels

De regels voor de bescherming van de stilte staan in de Omgevingsverordening van de provincie Flevoland. De regels bestaan uit een zorgplicht, gedragsvoorschriften inclusief verbodsbepalingen en een richtwaarde voor de maximale geluidbelasting. De bescherming van de stilte is gericht op het behoud van de stilte voor de lange termijn. De regels gelden niet voor geluiden van bijvoorbeeld wandelaars of fietsers. Ook voor noodzakelijke werkzaamheden voor het beheer van de gebieden gelden de regels niet. Voor incidentele activiteiten in de stiltegebieden, zoals een omroepinstallatie bij de hardloopwedstrijd, kan een ontheffing worden aangevraagd. Meer informatie vindt u op de site www.flevoland.nl.

Advertentie