Regionieuws

Subsidie voor kleinschalige energie-initiatieven

De provincie stelt vanaf vandaag een subsidie beschikbaar voor kleinschalige energie-initiatieven. De subsidie is bedoeld om inwoners te helpen om initiatieven voor energiebesparing, -opwek, -opslag en -distributie te ontplooien. Het gaat om lokale initiatieven die kunnen doorgroeien naar provinciaal niveau.

Logo provincie Flevoland

Denk hierbij aan een voorlichtingsavond over energiebesparing voor een wijk. Of aan het aardgasvrij maken van een straat. De regeling is breed opgezet en zeker niet beperkt tot de vorige twee voorbeelden. De provincie wil vooral een beroep doen op de inventiviteit en maatschappelijke betrokkenheid van Flevolanders om oplossingen te vinden voor lokale uitdagingen op het gebied van de energietransitie.

Extra zetje

Gedeputeerde Jop Fackeldey: " De energietransitie begint bij jezelf zou het nieuwe motto kunnen zijn. De kracht van de verandering van onderop kan de overgang naar duurzame energie enorm versnellen. Vandaar dat we als provincie met deze subsidie kleine initiatieven net een extra zetje willen geven om van een goed idee naar een echt project te laten groeien. Zo zijn vaak ook grootschalige projecten, zoals zonneweides en windmolenparken ontstaan. We gaan ook goed kijken naar de initiatieven die worden ingediend en als er ideeën tussen zitten die het verdienen om groter te worden opgepakt, dan zullen we ook kijken hoe wij als provincie daarin kunnen helpen."

Vijf keer open

De subsidieregeling wordt tussen nu en eind 2020 vijf keer voor een bepaalde periode opengesteld. Te beginnen vanaf vandaag tot en met 31 mei. Dit wordt gedaan, omdat een expertteam de aanvragen gaat beoordelen. Door de regeling steeds beperkt open te stellen, krijgt het expertteam voldoende tijd om de aanvragen goed te beoordelen. Meer informatie over de subsidieregeling vind je op www.flevoland.nl in het Loket onder het kopje Subsidies.

Advertentie