Regionieuws

T.z.t. betere bereikbaarheid Lelystad

Gedeputeerde Jan de Reus en wethouder Luc Baaten hebben het startsein gegeven voor een verkenning voor nieuwe wegen rond Lelystad. Betere ontsluiting is nodig, gezien de toegenomen druk op aansluiting 10 bij de A6 en om de bereikbaarheid van Nationaal Park Nieuw Land te verbeteren. Deze verkenning duurt tot medio 2021.

In de verkenning wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een weg vanaf de nieuwe aansluiting op de A6 naar de Westerdreef (vanaf de Larserdreef tot en met de brug over de Lage Dwarsvaart). De nieuwe wegen maken een rechtstreekse aansluiting van het Nationaal Park Nieuw Land mogelijk.

Afstemming met omgeving

Bij de verkenning wordt extra aandacht besteed aan de inpassing van de wegen in de omgeving. Daarvoor wordt samenwerking gezocht met betrokken partijen, zoals Staatsbosbeheer, de bewoners en het Waterschap. Om de samenwerking formeel te maken hebben de provincie en de gemeente een intentieovereenkomst gesloten.

Lelystad beter bereikbaar

Gedeputeerde Jan de Reus: “We zien dat de verkeersdrukte rond Lelystad toeneemt. Met het Nationaal Park Nieuw Land en de ontwikkelingen aan de zuidzijde van de stad is het daarom noodzakelijk om zorg te dragen voor een uitbreiding van het wegennetwerk rond Lelystad, zodat verkeer ook in de toekomst goed kan blijven doorstromen en ons Nationaal Park bereikbaar blijft. Een goede inpassing in de omgeving maakt het noodzakelijk om deze verkenning breed uit te voeren. Met deze intentieverklaring is daarvoor de belangrijke eerste stap gezet.”

Wethouder Luc Baaten: “Een mooie start om samen met de provincie te onderzoeken of de aanleg van nieuwe wegen kan bijdragen aan een goede bereikbaarheid van Lelystad in de toekomst. De ontwikkeling van het Nationaal Park Nieuw Land en de toekomstige gebiedsontwikkelingen voor Lelystad zorgen immers voor meer verkeer. We gaan verkennen hoe we de doorstroming van het verkeer kunnen verbeteren. In deze zoektocht gaan we uiteraard ook met andere betrokken partijen en inwoners in gesprek. Zo zorgen we met elkaar voor een toekomstbestendig Lelystad.“

Foto: © Fotostudio Wierd

Advertentie