Regionieuws

Toekenningen NMFF-Fonds Verbraaken

Natuur- en Milieufederatie Flevoland telt 66 lidorganisaties. Jaarlijks kunnen zij een beroep doen op het NMFFF-Fonds voor een financiële bijdrage voor hun werk.

'We zijn verheugd vanuit het NMFF-Fonds wensen van 17 lidorganisaties financieel te kunnen ondersteunen met een extra financiële bijdrage.' Vera Dam, directeur NMFF : ‘Onze 66 lidorganisaties werken dagelijks aan een mooi en duurzaam Flevoland. Veel ideeën blijven op de plank liggen door beperkte financiële middelen. Via ons NMFF-Fonds kunnen we dromen van onze lidorganisaties ondersteunen en tot bloei brengen.”

3 kinderen met een schop in hun handen in een bos

Het bestuur beoordeelt alle ingediende aanvragen van aangesloten organisaties.

Het NMFF-Fonds Verbraaken geeft de volgende organisaties een financiële bijdrage:
· KNNV Lelystad: voor aanschaf van materialen voor een plantenkenniscursus.
· Groei & Bloei Lelystad: voor beamer & scherm voor lezingen milieuvriendelijk tuinieren.
· St. Participatie Wisentbos (Dronten): voor renoveren van een vleermuisonderkomen.
· Ver. Milieuvriendelijk Tuinieren, Volkstuinvereniging Zuigerplas en Biotuinen Lelystad: voor drie workshops over anders omgaan met groenten (kiemen en fermenteren) .
· St. Wijnbouw Lelystad: voor communicatiemiddelen.
· 4Fusion (Lelystad): voor flyers voor jongeren over vakantie-activiteiten.
· St. Bultparkcomité (Lelystad): voor aanplant van struiken en struweel voor insecten.
· IVN Zeewolde: voor vervanging van tien informatiepanelen rond de Roode Schuur.
· St. Zelfbeheer Hoekwierde (Almere): voor de aanschaf van 6 eendenmanden.
· IVN Lelystad: voor de aanschaf van een scharrelkidskar.
· Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk: Masterclass over IJsselmeergebied en klimaatverandering.
· St. Dop en Erwt (Lelystad): voor duurzame ledverlichting in hun excursieruimte.
· Coöp. BoerenNatuur Flevoland: voor informatieborden over agrarisch natuurbeheer.
· Ned. Bijenhoudersvereniging Oostelijk Flevoland: voor zadenpakketjes voor infomarkten.
· St. Vogel en Natuurwacht Flevoland: voor nachtzichtkijkers voor avondexcursies.

Met steun vanuit het NMFF Fonds Verbraaken is al veel moois gerealiseerd. Via de website kunt u alle toekenningen en voortgang terugvinden van eerder gehonoreerde aanvragen van onze lidorganisaties.

Over Natuur en Milieufederatie Flevoland

NMF Flevoland werken samen als vereniging met onze aangesloten 66 lidorganisaties aan een mooie en duurzame provincie Flevoland. Een provincie met een rijke natuur, mooi landschap en een gezond milieu. Een provincie waar we duurzaam wonen, werken, verplaatsen en recreëren. Zodat de bewoners van Flevoland van een gezonde leefomgeving kunnen genieten, nu en straks.

 

Advertentie