Regionieuws

Toename Vapen en sociale media problemen bij jongeren in Flevoland

In Flevoland is er een toename van ongezond gedrag zoals vapen en problematisch gebruik van sociale media onder jongeren in de tweede en vierde klas. Ook is de mentale gezondheid van deze jongeren na de coronapandemie nog niet hersteld. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, een onderzoek onder meer dan 188.000 jongeren in Nederland, uitgevoerd door de GGD’en en het RIVM. In Flevoland deden bijna 4500 jongeren mee.

Toename ongezond gedrag

Het aantal jongeren dat vapet is gestegen van 1% in 2019 naar 6% in 2023. Ook roken iets meer jongeren wekelijks sigaretten of shag, van 4% in 2019 naar 5% in 2023. In totaal rookt en/of vapet nu 8% van de jongeren wekelijks, vergeleken met 4% in 2019. Het problematisch gebruik van sociale media is ook gestegen, van 8% in 2019 naar 13% in 2023. Jongeren melden dat ze door sociale media slaaptekort hebben of hun huiswerk snel en slordig afmaken.

jongeren in een bibliotheek en lezen boeken

Veel jongeren in Flevoland voelen zich nog steeds minder gelukkig dan voor de coronapandemie. In 2023 gaf 73% van de jongeren aan zich meestal (zeer) gelukkig te voelen, tegenover 79% voor de coronaperiode. Jongeren ervaren ook meer stress, vooral door school en huiswerk (41%) en de vele dingen die ze moeten doen (34%). Daarnaast worden meer jongeren gepest, zowel op school als online, van 12% in 2019 naar 18% in 2023.

Zorgwekkend

Simone Kukenheim, directeur publieke gezondheid GGD GHOR Flevoland, vindt de situatie zorgwekkend. Ze benadrukt dat de GGD samen met gemeenten en andere partners wil werken aan het verbeteren van de situatie. Het doel is om jongeren een gezonde start te geven, zowel fysiek als mentaal, wat belangrijk is voor hun toekomst.

Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

Dit onderzoek werd in het najaar van 2023 uitgevoerd door alle GGD’en en het RIVM. Ruim 188.000 leerlingen van 885 scholen vulden een vragenlijst in over hun gezondheid, leefstijl en welzijn. In Flevoland deden bijna 4500 jongeren mee. Door de resultaten van verschillende jaren te vergelijken, kunnen trends over tijd worden gezien.

Advertentie