Regionieuws

Tozo regeling verlengd

Om ondernemers te helpen, die in de knel komen door de coronacrisis, is door de rijksoverheid een tijdelijke regeling ingesteld. Deze tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) die sinds 22 april officieel van kracht is, krijgt een vervolg. De noodregeling wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus. Zelfstandig ondernemers die nu gebruik maken van de Tozo-uitkering levensonderhoud kunnen, als zij aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoen hun Tozo-uitkering verlengen.

Tozo regeling verlengd

Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van de regeling, kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen. Een groot verschil met de huidige tozo-maatregel is dat het inkomen van de partner bij de vervolgmaatregel per 1 juni wordt meegerekend voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering.

Op 1 juni komen de digitale formulieren voor de nieuwe aanvraag en de verlengingsaanvraag voor ondernemers die wonen in Flevoland beschikbaar via de website van het Zelfstandigenloket Flevoland.

Voor wie?

Ondernemers komen in aanmerking voor de Tozo wanneer ze voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Als de verwachting is dat het inkomen uit het bedrijf en overige inkomsten minder zal zijn dan het sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis;
• Ouder dan 18 jaar en nog geen AOW. (indien AOW dan is een aanvraag krediet TOZO mogelijk)
• Woonachtig in Nederland en in bezit van een geldige verblijfsvergunning.
• Voldoet aan de wettelijke gestelde eisen voor de uitoefening van een eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
• Gestart met de onderneming voor 17 maart 2020 en minimaal 23,5 uur per week in uw bedrijf werkt (minimaal 1225 uur per jaar). Uren voor administratie en acquisitie vallen hier ook onder.
• De rechtsvorm moet een eenmanszaak, V.O.F / maatschap, B.V. (meer dan 50% van de aandelen) zijn.

Welke gegevens?

Voor het indienen van de aanvraag via de website van het Zelfstandigenloket Flevoland zijn de DigiD gegevens van de aanvrager van belang. Net als alle benodigde gegevens, zoals:
• Kopie ID bewijs en/of verblijfsvergunning, inclusief de achterkant met BSN (Burgerservicenummer), of kopie paspoort. Bij samenwonenden ook de gegevens en het ID-bewijs van de partner.
• Kopie bankpas of laatste bankafschrift.
• Voor de aanvraag van een krediet zijn ook de laatst bekende omzetcijfers nodig, een kopie bankafschrift en een overzicht van de financiële verplichtingen van het bedrijf.

Inkomen partner

Anders dan bij Tozo 1 geldt er voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets bij de uitkering levensonderhoud. Het inkomen van de partner telt vanaf 1 juni mee voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering.

Het juist en volledig indienen van de aanvragen voorkomt vertraging.

Wanneer aanvragen?

De Tozo 2 kan vanaf 1 juni tot met 31 augustus worden aangevraagd via www.zelfstandigenloketflevoland.nl (onder Covid 19). Zelfstandig ondernemers die al een Tozo-uitkering hebben, ontvangen binnenkort bericht van het ZLF; zij krijgen na 1 juni een verkort formulier via DigiD voor het vervolg van de uitkering. Nieuwe aanvragen zullen volledig moeten worden ingevuld via DigiD, net als bij Tozo 1.

De uitkering levensonderhoud kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli en augustus. Ondernemers die al een Tozo 1 uitkering over de maanden april, mei en juni hebben ontvangen, kunnen een Tozo 2 uitkering aanvragen voor juli en augustus.

Bedrijfskrediet

Als ondernemers door de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen zij u ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van 10.157 euro. Bij surseance van betaling of faillissement, kan er geen beroep worden gedaan op een lening.

Meer informatie
Meer informatie is te lezen op www.zelfstandigenloketflevoland.nl

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie