Regionieuws

Uitbreiding scopiecentrum Lelystad

Op maandag 7 november 2022 is het hernieuwde scopiecentrum geopend in St Jansdal Lelystad. MDL-arts Daphne Hotho knipte in de aanwezigheid van haar collega’s het lintje door.

“We kunnen veel meer patiënten helpen en voor de inwoners van Lelystad is de zorg nog dichterbij huis.” In het scopiecentrum kunnen patiënten terecht voor onderzoeken en behandelingen van het maag- en darmkanaal en de luchtwegen. Door de uitbreiding van het centrum ontstaat er meer privacy, rust en de patiënt kan sneller weer naar huis.

In het scopiecentrum locatie Lelystad zijn meer bedden gekomen. De patiënt slaapt hier na een scopie uit. Daarnaast is een tweede scopiekamer in gebruik genomen. Door de uitbreiding kan een deel van de scopieën die nu in Harderwijk plaatsvinden, in Lelystad worden gedaan.

Uitbreiding scopiecentrum Lelystad

Dit geeft ruimte in locatie Harderwijk, waardoor de zorg daar ook beter doorgang heeft. Door op beide plekken te werken, kan St Jansdal aan elke patiënt passende zorg aanbieden.

In Lelystad vinden de laag-complexe, hoog-volume ingrepen plaats.
In Harderwijk blijven de complexe ingrepen, spoed en scopieën voor klinische patiënten.

Het scopiecentrum locatie Lelystad is zeer patiëntvriendelijk ingericht. De patiënt ervaart hier rust en privacy doordat alles op één plek plaats vindt, zowel de opname als het uitslapen is op dezelfde afdeling. Hierdoor zijn ook minder overdrachtsmomenten nodig aan verschillende zorgverleners en de patiënt kan sneller weer naar huis. St Jansdal krijgt van patiënten die hier een scopie ondergaan een hoge beoordeling op het proces.

Advertentie