Regionieuws

Vaccinaties voor publiek van start

Nu de vaccinaties voor de zorgmedewerkers in Flevoland in volle gang zijn komen de inwoners in beeld om gevaccineerd te worden tegen Covid-19. De rijksoverheid bepaalt middels haar vaccinatiestrategie hoe dat in zijn werk gaat. Verschillende leeftijdsgroepen worden gefaseerd door het RIVM uitgenodigd voor een vaccinatie. Naast leeftijd wordt ook gekeken of men mobiel is, thuiswonend of in een instelling verblijft.

De vaccinaties kunnen worden gezet door de GGD, een instellingsarts (indien men verblijft in een instelling) of een huisarts. Dit is afhankelijk van de medische- en thuissituatie van de persoon. Hierover wordt iedereen middels de uitnodiging van het RIVM geïnformeerd.

Het RIVM verstuurt de uitnodigingen. Vanaf aanstaande maandag wordt hiermee begonnen. De eerste groep die deze uitnodiging ontvangt zijn de mensen in de leeftijd van 85 jaar en ouder, die thuiswonend en mobiel zijn. Mensen die van het RIVM een uitnodiging hebben gekregen om zich te laten vaccineren door de GGD maken een telefonische afspraak. Dat doen zij via het telefoonnummer dat vermeld staat in de uitnodigingsbrief.

Logo GGD Flevoland

Vervolgens meldt men zich op het afgesproken tijdstip bij de vaccinatielocatie. Dat zal in eerste instantie op de vaccinatielocatie in Lelystad zijn, aan de Schroefstraat. Vooraf wordt gevraagd een gezondheidsverklaring in te vullen en moet men de afspraakbevestiging en het ID-bewijs laten zien. Wanneer de vaccinatie is gezet, blijft men nog een kwartier in de wachtkamer zitten. Dit om adequaat op eventuele reacties, zoals deze bij alle vaccinaties kunnen voorkomen, te kunnen reageren. Bij het zetten van de vaccinatie wordt voldoende tijd genomen voor deze doelgroep van oudere inwoners. Uitgenodigde mensen mogen wanneer zij dat willen een begeleider meenemen.

In de loop van dit jaar zullen steeds meer doelgroepen worden uitgenodigd om het vaccin te laten zetten. Dat gaat stapsgewijs en gefaseerd. De rijksoverheid bepaalt de volgorde en het tempo waarin dit gebeurt. Dat heeft te maken met beschikbaarheid, distributie en werkzaamheid van de verschillende vaccins.

In de komende periode informeert GGD Flevoland de inwoners over wat er allemaal komt kijken bij het vaccineren. Houdt u daarvoor uw lokale huis-aan-huis bladen goed in de gaten.

Meer informatie is te lezen op: www.coronavaccinatie.nl

Het vaccinatieschema treft u HIER lezen of downloaden.

 

Advertentie