Regionieuws

Verder bouwen aan Nederland fietsland

Snel en veilig doorfietsen in het hele land. Met op handige plekken goede fietsenstallingen, waar je kunt overstappen op bus, trein, tram of auto. Zodat iedereen in Nederland op tijd en gemakkelijk met fiets naar het werk of naar school kan en de fiets een aantrekkelijke optie is naast de auto en het openbaar vervoer. Met die ambitie presenteren gemeenten, provincies, vervoerregio’s en het Rijk, verenigd in het fietssamenwerkingsverband Tour de Force, vandaag het Nationaal toekomstbeeld fiets op hoofdlijnen. Het plan bevat een eerste inventarisatie van mogelijke fietsinvesteringen in heel Nederland voor de komende jaren. Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) en Henk Brink (voorzitter Tour de Force) hebben het plan zojuist gepresenteerd.

Potentie fiets benutten:
Staatssecretaris Van Veldhoven: “Ik vind het mooi dat we als Nederland fietsland samen vooruit willen. Ondanks dat veel fietsritten naar het werk zijn weggevallen, zijn we in coronatijd toch meer gaan fietsen.

Verder bouwen aan Nederland fietsland

Fietsen zit in ons DNA. En de voordelen zijn evident: fietsers zijn minder vaak ziek, nemen weinig ruimte in op de weg en houden de lucht schoon. De komende jaren komen er veel huizen bij in ons land, vaak in de binnenstad. Dan is de fiets een ideale optie, maar ook daarvoor zijn investeringen nodig.

Heel goed dus dat alle partijen gezamenlijk hun schouders eronder zetten om de potentie van de fiets nog beter te benutten.”

Eerste inventarisatie

Dit toekomstbeeld is een schets op hoofdlijnen. Gemeenten, provincies en vervoerregio’s hebben de afgelopen maanden voor hun regio op een rijtje gezet wat er mogelijk is om een landelijk dekkend netwerk van hoofdfietsroutes met goede fietsenstallingen te realiseren. Dat heeft een eerste inventarisatie opgeleverd, waarin voor enkele miljarden aan mogelijke investeringen opgesomd staan. Voor de aanleg van ontbrekende schakels van een landelijk dekkend hoofdfietsroutenetwerk staan op deze eerste groslijst voor 1 miljard aan mogelijke maatregelen tot en met 2025. De komende tijd gaan de betrokken partijen met elkaar aan de slag om samen te kijken welke maatregelen het meest kansrijk zijn, en wat het meest prioriteit heeft. In het najaar verwachten ze met een nader uitgewerkt toekomstbeeld fiets te komen, als basis voor toekomstige investeringsbeslissingen. De primaire verantwoordelijkheid voor veel fietsinvesteringen ligt bij gemeenten, provincies en vervoerregio’s. Voor wat betreft het Rijk zijn beslissingen uiteraard aan een volgende kabinet.

Uitdagingen in beeld

Henk Brink, voorzitter van de Tour de Force waarin 23 partijen samenwerken aan de toekomst van de fiets: “Ik ben trots op deze samenwerking van overheden en andere fietspartijen. Wij hebben nu in beeld waar de uitdagingen liggen. We zijn er klaar voor en moeten aan de slag om samen versneld te investeren in de fiets.”

Zwolle als goed voorbeeld

Brink en Van Veldhoven presenteren het Toekomstbeeld op hoofdlijnen vanmiddag in Zwolle. In Zwolle opende Van Veldhoven eerder vanmiddag de nieuwe fietsenstalling. Het station in Zwolle is met deze stalling een voorbeeld van een station van de toekomst, waar reizigers snel kunnen overstappen en de fiets makkelijk een onderdeel van de reis is.

Fiets in ons DNA

De fiets is zo Nederlands als kaas, tulpen en de Elfstedentocht. Nederlanders fietsen jaarlijks gezamenlijk 440.000 keer de wereld rond, en we hebben meer fietsen dan mensen. Fietsen uit Nederland worden wereldwijd verkocht. Bijna de helft van de autoverplaatsingen is op dit moment korter dan 7,5 kilometer en met de elektrische fiets worden steeds langere afstanden bereikbaar.

Regionaal Toekomstbeeld Fiets

De provincie Flevoland werkt samen met de Flevolandse gemeenten, de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam (VRA) aan een Regionaal Toekomstbeeld Fiets voor 2040. Vanwege de groei van het aantal inwoners en het aantal woningen is in deze regio aandacht voor het goed verbinden van woon-, werk-, recreatie- en onderwijslocaties, doorfietsen op langere afstand waardoor stad en regio goed verbonden zijn, extra fietsenstallingen in de steden en bij ov-knooppunten en de verkeersveiligheid voor fietsers.

Jan de Reus, gedeputeerde Mobiliteit: “De komende jaren maken we de regionale fietsverbindingen tussen woonkernen vlotter, veiliger en comfortabeler. Naast een aantrekkelijk fietsnetwerk wordt ook het gebruik van de fiets als duurzaam en gezond vervoermiddel gestimuleerd.” Binnen het coalitieakkoord is voor verbetering van het fietsnetwerk 44 miljoen euro gereserveerd.

Foto: Ruud van Velzen

Advertentie