Regionieuws

Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland van start, €15.000 voor de winnaar

Op 15 maart opent Jan de Reus, gedeputeerde ruimtelijke kwaliteit van provincie Flevoland, de inschrijving voor de tweede editie van de Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland (VIP Flevoland).

De provincie wil meer bekendheid en waardering geven aan de toekomstige ruimtelijke kwaliteit en aan vernieuwende initiatieven in Flevoland. Het initiatief dat het meest bijdraagt aan de waarde en kwaliteit van het landschap en de identiteit van Flevoland, krijgt € 15.000 uitgereikt.

Met de tweejaarlijkse Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland wil de provincie initiatieven stimuleren die bijdragen aan de identiteit en ruimtelijke kwaliteit van Flevoland. Denk aan de schoonheid, identiteit, herkenbaarheid, toekomstwaarde, het nut en samenspel van mens, ontwikkeling en natuur.

Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland van start, €15.000 voor de winnaar

Tijdens deze editie staat het thema ‘Duurzame beleving’ centraal. Initiatiefnemers van uitdagende en grensverleggende plannen kunnen voor 10 juni hun plannen indienen met o.a. een korte beschrijving, motivatie en tekening.

De plannen moeten de intentie hebben om uiteindelijk gerealiseerd te worden.

Jury

Een jury van onafhankelijke deskundigen nomineert drie ingediende plannen. Deze plannen worden vervolgens samen met een ontwerpbureau verder visueel uitgewerkt en omgevormd tot een driedimensionale presentatie. Vervolgens gaat de jury deze presentaties beleven en beoordelen op de projectlocaties aan de hand van het plan, een toelichting van initiatiefnemers en de 3D visualisatie.

Inspiratieavond

Om initiatiefnemers op weg te helpen met het verder ontwikkelen van hun ideeën organiseert de provincie op 7 april om 19.30 uur een online inspiratieavond. Tijdens deze avond geeft de provincie toelichting op de Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland, het reglement en vertelt de allereerste winnaar van VIP Flevoland, de Rentmeester uit Urk, over wat de prijs voor hen heeft betekend. Daarnaast zijn er experts op het gebied van o.a. landschap en stedenbouw aanwezig waaraan initiatiefnemers vragen kunnen stellen om hun initiatief aan te scherpen. Meer informatie over de inspiratieavond en hoe je je kan aanmelden is te vinden op www.vipflevoland.nl.

Meer informatie

De provincie Flevoland nodigt iedereen, die een vernieuwend ruimtelijk initiatief heeft uit om mee te doen. Teken, schrijf en werk je initiatief uit en dien hem in voor de 2e editie van de Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland! Bezoek www.vipflevoland.nl voor meer informatie, het reglement, toelichting op het thema ‘Duurzame beleving’ en voor het indienen van je initiatief. Tijdens de Dag voor de Flevolandse Ruimte, op donderdag 17 november 2022, wordt de winnaar van VIP Flevoland bekendgemaakt en de cheque van €15.000 overhandigd.

Advertentie