Loading...

Longziekte, Longfonds in St Jansdal
Versnelde medische doorbraken door nieuw longonderzoek

De werkgroep Noordwest-Veluwe van het Longfonds (voorheen Astma Fonds) organiseert op woensdag 22 mei in samenwerking met Ziekenhuis St Jansdal het longpunt met als thema: ‘Versnelde medische doorbraken door nieuw longonderzoek.’

Deze middag gaat in op een nieuw grensverleggend onderzoeksprogramma van het Longfonds waarmee effectieve oplossingen voor longziekten worden gezocht. Het Longfonds geeft daarmee gehoor aan de grootste wens van longpatiënten en hun naasten: een medische doorbraak in longonderzoek versnellen.

Tijdens deze bijeenkomst spreken dr. P. Smink, kaderarts COPD van huisartsencoöperatie Medicamus en dr. J. Bernink, onderzoeker aan het Hubrecht Instituut in Utrecht. De middag start met korte filmpjes over de werking van de longen, astma, COPD en de behandeling van longziekten. Gevolgd door een presentatie over toekomstige medische doorbraken, die steeds dichterbij komen door het gebruik van nieuwe onderzoekstechnieken. Dit keer staat de minilong centraal, een mini-orgaan dat in het laboratorium gebruikt wordt om te ontrafelen wat er bij astma gebeurt en een manier te vinden om de longschade bij COPD in de toekomst te kunnen repareren.

De bijeenkomst is bedoeld voor alle longpatiënten, hun mantelzorgers of familieleden uit de regio Noordwest-Veluwe en Flevoland. De bijeenkomst is in de Dageraitzaal van het Ziekenhuis in Harderwijk en begint om 14.30 uur. De toegang is gratis. Aanmelden kan via www.stjansdal.nl/voorlichting of telefonisch via 06-13 83 30 26. Veel longpatiënten krijgen het benauwd van geuren. Het verzoek daarom om tijdens het longpunt geen parfum of andere geuren te gebruiken.