Regionieuws

Vierde hoogtepunt 100 jaar Zuiderzeewet

Als onderdeel van 100 jaar Zuiderzeewet  hebben woensdag 14 november 2018 hebben in Dronten feestelijkheden plaatsgevonden: de presentatie van het boek De Groene Horizon en de opening van het 8e landschapskunstwerk in Flevoland Riff, PD#18245.
Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), commissaris van de Koning Leen Verbeek, gedeputeerde Michiel Rijsberman en wethouder Ton van Amerongen waren daarbij aanwezig. De opening en boekpresentatie zijn het vierde hoogtepunt in een reeks van festiviteiten, zie ook www.100jaarzuiderzeewet.com/.

Het boek ‘De Groene Horizon’

Het boek De Groene Horizon vertelt het verhaal over vijftig jaar bouwen aan het groene landschap van oostelijk en zuidelijk Flevoland. In het boek worden de acht landschapskunstwerken die Flevoland rijk is belicht. Het boek is een ode aan het ontstaan van de polders en aan een unieke wereldcollectie landschapskunst waar Flevoland trots op is. Het boek De Groene Horizon is een publicatie van Staatsbosbeheer en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Minister Ingrid van Engelshoven heeft op 14 november het eerste boek in ontvangst genomen uit handen van de commissaris van de Koning Leen Verbeek.

Tijdscapsule
De minister overhandigde tijdens de opening van het 8e landschapskunstwerk een symbolische tijdscapsule aan Bob Gramsma. Deze tijdscapsule bevat informatie over de tijd waarin wij leven zoals: een potje Zuiderzeegrond, Zuiderzeewater, landelijke en regionale krant van 14 november 2018, een persoonlijke boodschap van de kunstenaar en een foto van alle aanwezigen. De tijdscapsule blijft achter voor toekomstige generaties en wordt later door de kunstenaar in het monument vastgezet.

Het landschapskunstwerk Riff

Het omvangrijke kunstwerk van Bob Gramsma, genaamd Riff, PD#18245, herinnert aan 100 jaar Zuiderzeewet en de inpoldering. Hiermee vormt het een bijzondere toevoeging aan de unieke Flevolandse collectie landschapskunstwerken. Bob Gramsma bedacht een nieuw stuk land waarvoor hij een gegraven ruimte in de Zuiderzeegrond als tijdelijke mal gebruikt. Net als de polder ontstaat het kunstwerk in meerdere fases die elk van belang zijn voor de totstandkoming en de betekenis van het kunstwerk. De opening van de onderliggende constructie is een van deze fases. Het landschapskunstwerk is naar verwachting in het voorjaar van 2019 klaar, rondom wordt een natuurgebied ingericht. De bezoekers kunnen dan uitkijken over het ingepolderde landschap.

De bijeenkomst is een samenwerking van de Provincie Flevoland, Gemeente Dronten, LandArt Flevoland, Staatsbosbeheer, TAAK en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Waterschap

Vierde hoogtepunt 100 jaar Zuiderzeewet
Advertentie