Regionieuws

Wat vindt u van duurzame energie?

Wilt u meedenken over duurzame energie in Flevoland? De afdeling Duurzame Energie van provincie Flevoland nodigt u van harte uit om uw ideeën en eventuele zorgen te delen via een online vragenlijst. Deze is te vinden via www.flevolanddenktmee.nl.

In de hele wereld stoppen we met het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie en aardgas. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Zo verminderen we CO2-uitstoot en voorkomen we verdere opwarming van de aarde. We stappen daarom over op duurzame energiebronnen. We gaan bijvoorbeeld steeds meer elektriciteit opwekken door de wind en de zon te gebruiken.

Denk mee via de online vragenlijst

Ook in Flevoland werken we hard aan het behalen van de klimaatdoelen om onze wereld en provincie leefbaar te houden. We maken bijvoorbeeld al veel gebruik van windenergie. BIj het onderzoeksream zijn ze benieuwd hoe u, als inwoner van Flevoland, kunt en wilt bijdragen aan een duurzame leefomgeving.

Wat vindt u van duurzame energie in Flevoland?

Heeft u uw woning bijvoorbeeld al (deels) verduurzaamd of gebruikt u groene stroom? Bent u dat van plan of misschien juist niet?

Daarnaast zijn ze benieuwd wat u verwacht van de overheid als het gaat om de opwek van duurzame elektriciteit en of u hierover in de toekomst met ons mee wilt denken. Gedeputeerde Jop Fackeldey benadrukt dat het belangrijk is om te weten hoe inwoners van Flevoland naar de klimaatdoelen kijken: “De opgave waar we voor staan is groot en juist daarom is het zo belangrijk samen te werken met inwoners en bedrijven. Als provincie gaan we daarom in graag in gesprek met onze inwoners hierover.” Laat het ons weten via de online vragenlijst. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

Zo doet u mee

Vul vóór maandag 29 maart de vragenlijst in via www.flevolanddenktmee.nl. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Advertentie