Regionieuws

Wethouder Van de Beld in nieuw bestuur GGD Flevoland

GGD Flevoland heeft een nieuw algemeen bestuur. Donderdag 29 september zijn de zes bestuursleden geïnstalleerd. Dit gebeurde op de allereerste bestuursvergadering voor de periode 2022- 2026. Voorzitter van het algemeen bestuur is wethouder Rinze Broekema uit Lelystad.

Bestuursleden van de GGD zijn wethouders uit de zes Flevolandse gemeenten met zorg, welzijn of (publieke) gezondheid in hun portefeuilles. De nieuwe bestuursleden zijn: wethouder Froukje de Jonge (CDA, Almere), wethouder Lazise Hillebregt (D66, Dronten), wethouder Rinze Broekema (ChristenUnie, Lelystad, wethouder Sacha Werkman (ONS, Noordoostpolder), wethouder Freek Brouwer (ChristenUnie, Urk) en wethouder Erik van de Beld (ChristenUnie, Zeewolde).

Wethouder Van de Beld in nieuw bestuur GGD Flevoland

GGD Flevoland wenst het kersverse bestuur een mooie zittingsperiode toe en kijkt uit naar de plezierige samenwerking. Het GGD-bestuur is geformeerd op basis van een Gemeenschappelijke Regeling, haar taak bestaat uit het op hoofdlijnen bepalen van het financiële en inhoudelijke beleid van de GGD.

Advertentie