Regionieuws

Zeewolde in beroep bij Raad van State tegen Strand Horst

De gemeente Zeewolde gaat officieel bij de Raad van State in beroep tegen het bestemmingsplan van Strand Horst. De raadsleden vrezen nog steeds voor geluidsoverlast. Dat bleek tijdens de raadsvergadering vorige maand. Voor de meeste partijen is de hoogte van de toren van het hotel niet een issue, maar men neemt het uiteindelijk wel mee naar de rechter.

Strand Horst

Strand Horst krijgt een enorme impuls, tenminste als de rechter het goedkeurt. De Ermelose raad gaf groen licht, echter Zeewolde bekijkt het van de andere zijde van het water en vreest voor overlast. ,,De gemeente Zeewolde heeft in eerste instantie binnen de daarvoor bestemde termijn een zienswijze met bezwaar op het ontwerp-bestemmingsplan ingediend bij de gemeente Ermelo,” vertelt communicatiemedewerker Wilma Koekoek. ,,In het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan zien wij niet terug dat aan onze bezwaren tegemoet wordt gekomen.” Tijdens de raadsvergadering in Zeewolde werd vooral frustratie geuit ten aanzien van de communicatie. Volgens het college is er In de hele aanloop naar besluitvorming geen bestuurlijk overleg geweest. ,,Hier hebben we uiteindelijk zelf initiatief in genomen,” aldus wethouder Van der Es. ,,Blijkbaar is de gemeente Ermelo niet gevoelig voor onze zienswijze en onze argumenten die hieronder liggen.” Een raadslid noemt de Ermelose plannen onduidelijk, niet gekaderd en niet beheersbaar.

De Ermelose wethouder Hans de Haan is van mening dat er frequent overleg is. ,,Ik heb laatst nog overleg gehad met mijn collega Van der Es.” De Haan heeft nog wat aantekeningen en opmerkingen van de Omgevingsdienst (ODNV). ,,Zij hebben wat opmerkingen over de berekeningen. Daar gaan we nog naar kijken en zorgen voor specifieke onderbouwing.” Volgens de Ermelose wethouder is het een politiek ding geworden omdat er een partij was die handtekeningen ging verzamelen. ,,Het is overigens ieders goed recht om bezwaar in te dienen. Het is aan ons hoe ermee om te gaan.”

De gemeente Zeewolde heeft een brief met beroepsgronden, ter ondersteuning van het bezwaar tegen geluidsoverlast en de hoogte van de bebouwing, naar de Raad van State verzonden. ,,Dat is op dit moment de enige formele manier waarop er nog iets aan het bestemmingsplan gewijzigd kan worden,” aldus Koekoek namens de gemeente Zeewolde.

Bron: www.ermelovannu.nl

 

Advertentie