Zeezout tegen drinkwaterschaarste

Zeezout als oplossing voor de wereldwijde drinkwaterschaarste

Hoe komt het dat 2,2 miljard mensen op de wereld een vorm van drinkwaterschaarste ervaren? Er zijn immers technieken om van zeewater drinkwater te maken. En er zijn zoveel projecten en initiatieven gericht op het verminderen van waterschaarste. Maar helaas zijn die doorgaans afhankelijk van donaties van goede doelen en vaak is onduidelijk of die projecten ook slagen.

Brineys wil dit degelijker aanpakken. In Kenia willen zij net als anderen, uit zeewater drinkwater maken. De meerwaarde van hun plan is dat ze het restproduct zeezout ook op de markt willen brengen, waardoor het water tegen een lagere prijs aan de Kenianen kan worden verkocht.

Dit plan is ontstaan bij onder meer een tweetal Zeewolder studenten na een jongerenreis naar Kenia.

Stappenplan

De eerste stappen zijn gezet. Zo is er nu een website, terwijl ze hier in Nederland ook zeezout gaan verkopen. Dit zit in speciaal voor dit doel ontworpen bamboe zoutvaatjes. Met de opbrengst hiervan en ook met het vinden van particuliere investeerders, willen ze hun startup financieren om zo in december de installatie te kunnen aanschaffen. Tegelijkertijd ervaren zij zo hoe hun zeezout aansluit bij de wensen van de consument. Op lange termijn willen zij dit soort initiatieven ook elders ontplooien.

De productie van drinkwater uit zeewater is op zich al een bijzonder proces: zeewater bevat naast zand en zout ook een hoeveelheid andere verontreinigingen die er met een vernuftig proces moeten worden uitgefilterd. Aan het eind van dit proces blijft naast zuiver drinkwater en de eruit gefilterde verontreinigingen ook het extreem zoute brine-water over. Het water hierin zal in zoutpannen door de zonnewarmte moeten verdampen, waarna het zeezout overblijft.

Hoe dit precies in zijn werk gaat zult u kunnen lezen op de site www.brineys.nl. Daar is ook alles te vinden over deze onderneming.

Eindredactie: Marianne Guldemond

Advertentie