Regionieuws

Ziekenhuis St Jansdal ontvangt 45 miljoen financiering Rabobank

Rabobank verstrekt een financiering van EUR 45 miljoen aan ziekenhuis St Jansdal om te investeren in de ziekenhuislocaties Harderwijk en Lelystad. Deze financiering is bestemd voor de uitbreiding en renovatie van de Radiologieafdeling en Intensive Care in Harderwijk en voor de doorstart en upgrade van de ziekenhuisvoorziening in Lelystad. Daarnaast worden de voltooide investeringen in het operatiekamercomplex en elektronisch patiëntendossier door Rabobank geherfinancierd.

De financiële situatie van St Jansdal stond in 2017 korte tijd onder druk door de gevolgen van implementatie van het elektronische patiëntendossier. Door adequate bijsturing en extra inzet van alle medewerkers is dit in 2018 hersteld tot een gezond niveau. Het verlies van St Jansdal in 2017 werd volledig omgebogen en het aantal patiënten dat op de poli’s werd gezien, steeg in 2018 met meer dan 4%. Nu is dan ook het juiste moment om eerdere investeringen en meerjarenplannen te financieren.

In het najaar van 2018 kwam hier de doorstart van ziekenhuis Lelystad bij, waarmee St Jansdal haar omvang vergroot. De omzet van St Jansdal bedraagt over 2018 EUR 170 miljoen. Naar verwachting zal dit de komende jaren stijgen naar EUR 230 miljoen. Op 1 maart 2019 zal St Jansdal de besturing van ziekenhuis Lelystad overnemen van de curator.

Jeroen Scholten, relatiemanager bij Rabobank: “St Jansdal heeft geweldige slagkracht laten zien, maakt heldere strategische keuzes en is financieel solide. Dit geeft ons vertrouwen in de continuïteit van het ziekenhuis. Met deze financiering dragen we bij aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van goede zorg in de beide regio’s. Daarbij is steun van zorgverzekeraars en medici belangrijk, net zoals innovatie, samenwerking met specialistische centra en preventie om efficiënt in te spelen op de toenemende zorgvraag. Als huisbank ondersteunen wij St Jansdal daarom graag in haar ambities.”

Financieel directeur, Arend Jan Poelarends namens St Jansdal: “Deze ondertekening vormt een belangrijk moment voor St Jansdal. Wij willen goede zorg in de regio voor alle patiënten. Een stabiele financiële situatie is daarbij belangrijk. Fijn dat er dan een huisbankier is die vertrouwen in ons heeft, onze plannen steunt en deze financiert”.

Ziekenhuis St Jansdal ontvangt 45 miljoen financiering Rabobank
Advertentie