Sport

Goede plannen gevraagd Sport en Bewegen

Het afgelopen jaar is er met heel veel verschillende partijen vanuit sport, onderwijs, welzijn en gezondheid hard gewerkt aan de totstandkoming van een zogenaamd Sport- en beweegakkoord. Met als doel het sporten en bewegen te versterken en samen toe te werken naar een gezond en vitaal Zeewolde. Na het maken van plannen is het nu tijd voor de uitvoering. Verenigingen, organisaties, maar ook individuele inwoners worden uitgenodigd om de spreekwoordelijke bal op te pakken en hun ideeën of plannen aan te dragen. Wie een goed gefundeerd plan heeft kan hier ondersteuning in ontvangen. Hiervoor is een uitvoeringsbudget beschikbaar van € 20.000,- per jaar voor de periode 2020-2022.

Hoe de aanvraag van deze ondersteuning en het indienen van een projectplan in zijn werk gaat is na te lezen op www.sportencultuurzeewolde.nl. 'Toch kunnen we ons voorstellen dat men nog wel wat hulp kan gebruiken bij het bedenken en de uitwerking van de plannen', vertelt Michelle Volk die als coördinator Buurtsportcoach betrokken is bij de uitvoering. 'Daarvoor organiseert de begeleidingsgroep diverse (online) informatiemomenten waarop volop gelegenheid is voor het stellen van vragen of om ideeën te toetsen.'

Goede plannen gevraagd voor Sport en Bewegen

Het Sport- en Beweegakkoord laat zien welke ambities en speerpunten hiervoor benoemd zijn. Denk aan initiatieven waarmee de beweegvaardigheid wordt verhoogd van jeugd of juist ouderen, waarmee verenigingen of accommodaties toekomstbestendiger worden. Voor het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte, een plan waarmee samenwerking tussen beweegaanbidders wordt bevorderd of meer mensen toegang krijgen tot passend beweegaanbod. Ieder plan waarmee Zeewolde dichter komt bij het behalen van deze doelstellingen is welkom. Groot of klein, dien ze in!

De eerstvolgende deadline voor het indienen van plannen is al snel, namelijk 1 november a.s. In het volgende jaar zullen opnieuw vier verschillende momenten worden aangewezen. Toch dringt de begeleidingsgroep aan om toch nu al in actie te komen en ideeën aan te dragen. Uitvoeringsbudgetten van dit jaar kunnen niet zomaar worden meegenomen naar een volgend jaar. Heb je een idee of wil je graag meer weten? Kijk op www.sportencultuurzeewolde.nl of meld je aan bij een van de online informatiebijeenkomsten op 15, 19, 20 of 22 oktober.

Foto: Ruud van Velzen / Harry Kramer

Advertentie