Goede plannen gevraagd Sport en Bewegen

Goede plannen gevraagd voor Sport en Bewegen

In 2020 is er met heel veel verschillende partijen vanuit sport, onderwijs, welzijn en gezondheid hard gewerkt aan de totstandkoming van een zogenaamd Sport- en beweegakkoord. Met als doel het sporten en bewegen te versterken en samen toe te werken naar een gezond en vitaal Zeewolde.

Sport en bewegen is van ons allemaal. Nu de wensen en speerpunten op papier staan wordt het tijd voor de uitvoering. Verenigingen, organisaties, maar ook individuele inwoners worden uitgenodigd om de spreekwoordelijke bal op te pakken en hun ideeën of plannen aan te dragen. Wie een goed gefundeerd plan heeft kan hier ondersteuning in ontvangen. Hiervoor is gedurende de periode van 2020-2022 jaarlijks een uitvoeringsbudget beschikbaar van € 20.000,-.

Denk aan initiatieven waarmee de beweegvaardigheid wordt verhoogd van jeugd of juist ouderen, of waarmee verenigingen of accommodaties toekomstbestendiger worden. Voor het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte, een plan waarmee samenwerking tussen beweegaanbieders wordt bevorderd of meer mensen toegang krijgen tot passend beweegaanbod. Ieder plan waarmee Zeewolde dichter komt bij het behalen van deze doelstellingen is welkom. Groot of klein, dien ze in!

Hoe de aanvraag van deze ondersteuning en het indienen van een projectplan in zijn werk gaat is na te lezen op www.sportencultuurzeewolde.nl. 'Toch kunnen we ons voorstellen dat men nog wel wat hulp kan gebruiken bij het bedenken en de uitwerking van de plannen', vertelt Michelle Volk die als coördinator Buurtsportcoach betrokken is bij de uitvoering. 'Daarvoor organiseert de begeleidingsgroep diverse (online) informatiemomenten waarop volop gelegenheid is voor het stellen van vragen of om ideeën te toetsen.'

Na de eerste ronde in het najaar 2020 zijn de eerste ingediende plannen inmiddels gehonoreerd. De eerstvolgende deadline voor het indienen van plannen is al snel, namelijk 1 maart a.s. Later dit jaar zullen er nog 3 nieuwe ronden volgen. Toch dringt de begeleidingsgroep aan om toch nu al in actie te komen en ideeën aan te dragen. Heb je een idee of wil je graag meer weten? Kijk op www.sportencultuurzeewolde.nl en meld je aan bij een van de online informatiebijeenkomsten op dinsdagavond 9, 16 of 23 februari of maak een afspraak voor een telefonisch overleg met begeleidingsgroep.

Advertentie