Sport

Samenwerken aan het Sportakkoord

Na Sportakkoord I zet Sportakkoord II in op het beter benutten van de kracht van sport. Punten die voor een groot deel al lagen besloten in het Lokale Sportakkoord, maar die in het kader van een herijking worden geëvalueerd en aangescherpt.

Het Sportcafé van dinsdag 16 mei is hiervoor een belangrijk moment. Na een korte toelichting op Sportakkoord II gaat alle aandacht naar de evaluatie en herijking van Sportakkoord I. Aan de hand van de thema's Vaardig in bewegen, Sterke aanbieders en Goede voorzieningen kunnen sportaanbieders, maar ook vertegenwoordigers vanuit zorg en onderwijs, samen de balans opmaken ten aanzien van de in 2020 vastgestelde ambities en actiepunten.

Samenwerken aan het Sportakkoord

Met de eerdere ervaringen in het achterhoofd zal er vooruit worden gekeken naar de ambities van Sportakkoord II. De uitkomst van de avond vormt de basis voor een hernieuwde aanvraag in het kader van Sportakkoord II.

Een belangrijk doel van Sportakkoord II is om door samen te werken de kracht van sport beter te benutten. Sportaanbieders, maar ook vertegenwoordigers vanuit het zorg en onderwijs, worden daarom van harte uitgenodigd om aan te sluiten op dinsdag 16 mei, om 19.30 uur in Sportcomplex Het Baken.

Vanwege de indeling van de gespreksronden is aanmelding noodzakelijk. Dit kan via www.sportz-zeewolde.nl, alwaar ook meer informatie over het Sportakkoord.

Advertentie