Sport

Save the date: 24 oktober Sportcafé

Een uitnodiging voor iedereen die betrokken is bij sport en bewegen in Zeewolde. Het geactualiseerde Sportakkoord zal een belangrijk agendapunt vormen. Samen met sportaanbieders, maar ook vertegenwoordigers vanuit onderwijs en sport wordt er stilgestaan hoe we concreet vorm kunnen geven aan de doelstellingen en speerpunten.

Wat is het beschikbare uitvoeringsbudget, hoe kun je een aanvraag indienen? Maar ook: wat is een goede aanvraag? Waar moet deze aan voldoen en heb je hierbij misschien hulp nodig? Hoe maak je gebruik van Services. Allemaal zaken die aan de orde zullen komen in dit nieuwe Sportcafé. Het Sportcafé vindt plaats op dinsdag 24 oktober, om 19.30 uur in The Lux.

Kijk op www.sportz-zeewolde.nl voor meer informatie over het Sportakkoord en aanmelding voor het Sportcafé.

Advertentie