Sport

Zeewolde Atletiek breng vrijheidsvuur naar Zeewolde

Traditiegetrouw wordt op 5 mei het Vrijheidsvuur als een ‘lopend vuur’ door sporters vanuit Wageningen naar ‘hun’ woonplaats in Nederland gebracht. Het Vrijheidsvuur staat symbool voor leven in vrede en vrijheid. Iets dat nog steeds niet vanzelfsprekend is. Kijk bijvoorbeeld naar de situatie in Oost-Europa! Net als veel andere mensen hecht Zeewolde Atletiek veel waarde aan de betekenis van het Vrijheidsvuur. Daarom doet de vereniging ook dit jaar weer mee aan deze indrukwekkende estafetteloop.

In de nacht van 4 op 5 mei, wordt op de grens van herdenken en vieren, in Wageningen het Vrijheidsvuur ontstoken en overhandigd aan de meer dan 1700 lopers die het zullen verspreiden over Nederland. De leden van Zeewolde Atletiek zullen dit vuur tussen 00.00 en 01.00 uur ’s nachts ontvangen uit handen van wethouder, en tevens locoburgemeester, Helmut Hermans. Vanaf daar brengen ze het vuur al hardlopend, en in estafettevorm, naar Zeewolde. 

Zeewolde atletiek verkrijgt de vakkel uit handen van wethouder in Wageningen

Voor de 80km lange loop naar Zeewolde zal een andere route worden gekozen dan voorgaande jaren. Ditmaal niet via Harderwijk, maar via de Nijkerk. In de vroege ochtend zullen de lopers in Putten aansluiting zoeken met de wandelgroep van Zeewolde Atletiek. Vanaf hier zal het vuur zich verdelen over twee groepen. Terwijl de hardlopers hun weg vervolgen richting de Nijkerkerbrug, zullen de wandelaars vanaf hier hun eigen route volgen en oversteken via het fiets-voetveer.

De planning is dat hardlopers en wandelaars elkaar treffen in de buurt van restaurant Fika, en vanaf daar gezamenlijk naar het centrum van Zeewolde lopen. Rond 8.30 uur ’s ochtends worden de estafettelopers feestelijk onthaald op het Kerkplein, alwaar het vuur wordt overhandigd aan burgemeester Gorter. Aansluitend worden de deelnemers van de estafette onthaald met een ontbijt. Voor de overhandiging, als ook het ontbijt zal een speciale plaats worden ingeruimd op de weekmarkt. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deze gebeurtenis mee te beleven. Meewandelen vanaf Fika wordt aangemoedigd, of kom gewoon naar het Kerkplein voor een warm onthaal!

De estafette Vrijheidsvuur wordt mogelijk gemaakt door uiteraard de lopers en wandelaars van Zeewolde Atletiek, maar niet ook zonder de hulp van de Vereniging Centrumondernemers Zeewolde (VCZ), het Oranje comité en de sponsorbijdrage van Broekhuis Auto’s Zeewolde.

Advertentie